مطالعه امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت بیمه کارافرین

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

623

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEIM01_089

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه بندی غیر عملیاتی و غیر شفاف بودن بودجه می باشد و هزینه های زیادی را بهکشور تحمیل کرده است که از جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. با توجه به نقشبودجه در تحقق اهداف سازمان، هدف از این تحقیق مطالعه امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت بیمهکارآفرین می باشد تا ضمن بررسی این موضوع مشخص گردد که آیا روش موجود می تواند موجبات تحقق اهداف شرکتمذکور را فراهم نماید یا خیر. و آیا امکان پیاده نمودن بودجه ریزی عملیاتی در شرکت بیمه کارآفرین وجود دارد یا خیر.برایبررسی این موضوع پنج فرضیه در نظر گرفته شده است . حجم جامعه آماری 76 نفر شامل ( مدیران ارشد، معاونین اداری ومالی، مدیران مالی , کارشناسان مالی می باشد.روش نمونه گیری این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و بر اساس ارتباط بینمتغیرها از نوع پژوهش های همبستگی است و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های مقطعی می باشد. جمع آوریداده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون T استفاده شده کهنشان دهنده قبول فرضیه های بالا می باشد. نتایج بدست آمده از عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی (افزایش اثربخشی عملکرد، فراهم شدن شرایط جهت اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران، کاهش فعالیت های زاید ، بهبود نحوه تخصیصمنابع وصرفه جویی اقتصادی) نشان می دهد که شرکت فوق امکان پیاده سازی این نوع بودجه ریزی می باشد.

کلیدواژه ها:

بودجه ریزی عملیاتی ، اثر بخشی ، حسابداری بهای تمام شده ، استقرار بودجه ریزی عملیاتی

نویسندگان

سهیلارحمن شکرگذار
سهیلا رحمن شکرگذار

دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

علیامیری
علی امیری

استادیار ، دکترای حسابداری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

حمیدروان پاک نودژ
حمید روان پاک نودژ

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی قشم

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Arquitt, S. & R. Johnston (2008), "Use of System Dynamics ...
 • Diamond, Jack.(2002). Performance Budgeting is accrual accounting required? IMF working ...
 • Jordan, Meagan M. and Hackbart, Merl.(2005). The Goals and Impl ...
 • Lu, Yi. Willoughby, Katherine. Arnett, Sarah.(2011). Performance Budgeting in the ...
 • Melkers, J. and Willoughby, K. (2000). Implementing PBB: Conficting views ...
 • Mckay .Duncan J.Effective financial planning for Library and information service, ...
 • Majid. (2012) Identifying and prioritizing effective factors in th eperformance ...
 • Pakmaram, Asgar. Esgandari, Karim. Babaei, K. Hasan. and Khalili, Majid. ...
 • el ec ommunication S company with TOPSIS method, African Journal ...
 • Robin son, Marc (2002) , "contract bugeting" Public administration , ...
 • Young , R, (2003) "performance based buget system" , public ...