سازه های فرهنگی، اجتماعی مؤثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعة آبیاری بارانی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,803

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_237

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

بخش عمده ای از اراضی زراعی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد و استراتژیک ترین محصول ایران یعنی گندم هم مهمترین محصولی است که بیشترین سطح زیر کشت را در این اراضی به خود اختصاص داده است. محدودیت منابع آب جهان و تخصیص بخش اعظم آن در امر تولید محصولات کشاورزی در مقابل افزایش رشد جمعیت جهان و نگرانی از کمبود مواد غذایی، دست اندرکاران صنعت آب را متوجه گرایش مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی نموده است. از این رو بهره وری آب کشاورزی از طریق توسعه سیستمهای آبیاری بارانی گامی مهم و مؤثر در مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آبیاری و تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. لذا هدف کلی این تحقیق بررسی سازه های فرهنگی، اجتماعی مؤثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعة آبیاری بارانی می باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی همبستگی بوده و از طریق پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق را گندمکاران آبی کار شهرستان نهاوند که جمعاً ١٥٣٦٤ نفر بودند، تشکیل دادند. تعداد ٣٧٠ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه های آماری تعیین گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی، آبیاری و زراعت و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد. همچنین آزمون پیش آهنگی برای ٠ برای پرسشنامه بدست آمد. میزان / بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام شد و ضریب کرونباخ آلفا بیش از ٨٣ نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند در خصوص توسعه سیستم آبیاری بارانی در چهار سطوح ضعیف، متوسط، خوب و عالی برآورد شد و مشخص شد که میزان نگرش اکثریت گندمکاران پیرامون توسعه سیستم آبیاری بارانی در سطح متوسطی قرار دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان عملکرد گندمکاران، میزان تماسهای ترویجی، میزان استفاده از کانالهای ارتباطی، میزان مشارکت اجتماعی و دانش فنی گندمکاران با نگرش گندمکاران پیرامون توسعه سیستمهای آبیاری بارانی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد. در حالی که بین متغیر منزلت اجتماعی گندمکاران با نگرش گندمکاران پیرامون توسعه سیستمهای آبیاری بارانی رابطه معنی داری بدست نیامد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین میانگینهای نگرش گندمکاران پیرامون توسعه سیستمهای آبیاری بارانی از نظر استفاده از خدمات ترویجی، عضویت در تعاونیهای تولید و تشکلهای روستایی اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام بیانگر آن است که متغیرهای میزان عملکرد گندم آبی، دانش فنی در زمینه مدیریت آب زراعی، متغیر استفاده از کانالهای ارتباطی و متغیر سن گندمکاران حدود ٧٠/ ٧ درصد از تغییرات در میزان نگرش گندمکاران پیرامون توسعه سیستمهای آبیاری بارانی را تبیین می کنند.

نویسندگان

امید نوروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

محمد چیذری

دانشیار و مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

کورش محمدی

استادیار و مدیر گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

مسیب بقایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احسانی، م. و خالدی، ه. (1382). شناخت و ارتقای بهره ...
 • بی نام (1380). گزارش توجیهی ممنوعیت توسعه بهر5 برداری از ...
 • جهان نما، ف. (1380). عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر در پذیرش ...
 • خالدی، ه. (1378). بررسی مشکلات اجرا و توسعه آبیاری قطره ...
 • رفیع پور، ف. (1375). مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه ...
 • سادات میرئی، م. فرشی، ع. (1382). چگونگی مصرف و بهره ...
 • شبکه اطلاع رسانی گندم ایران. (1383). خبرنامه گندم. سال سوم، ...
 • کرباسی، ع. (1380). تحلیل اقتصادی طرح توسعه آبیاری تحت فشار ...
 • _ Caswell, M., and Zilberman, D. (1999). The effects of ...
 • Kijne, J. W. (2001). Lessons learned from the change from ...
 • Norman, S. (1976). Man and water: a history of hydro- ...
 • نمایش کامل مراجع