معرفی کتاب الاحتساب حسن اطروش

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCRT02_234

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

کتاب الاحتساب احکام دینی واجتماعی راازنظرزیدیان بیان می کند اطروش ارادت خاصی نسبت به اهل بیت داشت،اومسلط به احکام وآیات قران بودوازحکومت های ظالمانه ومستکبرانه ی زمان خود انتقاد می کرد اوخراسان رامحیطی مساعد برای تبلیغات شیعه می دانست ومحتسبی دقیق ونکته سنج بود که احکام قرآن وسخنان ائمه رابه طورعملی به مردم انتقال می دادبه همین دلیل در ترویج مذهب تشیع موفق بوده و طرفدارانی پیداکرد. دراین کتاب خصوصیات امام وحاکم رابیان میکند. اوفایده ی حسبه را اجرای امورشهری به طرز درست می داند، زیرا تمدن بدون احتساب یعنی نظارت بر معاملات وروابط اجتماعی صورت نمی پذیرد، احکام وقوانینی را که محتسبین بایدانجام دهند را توضیح می دهدابن اثیر:هیچ کس در عدل، نیکوسیرتی، در برپایی حق مثل حسن اطروش نیست. در دیلم با آل وشهودان که باظلم وستم بر مردم حکمرانی می کردند مبارزه کرد وفاصله بین حاکم ومردم را از بین برد. و برای اجرای احکام شرع در بین مردم «نهاد حسبه» را پایه گذاری کرد. او مردم خراسان رابه سوی حسن بن زید از فرزندان امام حسن (ع) دعوت کرد. حاکم خراسان با ان امر مخالفت کرد،او را زندانی وشکنجه داد وبر اثر شکنجه یکی از گوش ها یش کر شد به همین دلیل به او اطروش می گویند. کتب مربوط به حسبه در شرق اسلامی در دایر المعارف اسلامی در تهران موجود می باشد.

نویسندگان

مینا کاوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد.دانشکده علوم انسانی . دانشگاه خوارزمی

سیدابوالفضل رضوی

دانشیار دانشکده علوم انسانی. دانشگاه خوارزمی