تخمین تبخیر - تعرق گیاهان با استفاده از داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آبخیز تنگ کنشت کرمانشاه

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,337

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_078

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

اخیراً روشهای متعدد زیادی برای تخمین تبخیر- تعرق در مناطق بزرگ توسعه داده شده اند. یکی از این روشهای جدید استفاده از فن آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. بدین منظور مطالعه ای با استفاد از تصویر ماهواره ای Landsat 7 ETM+، نقشه های توپوگرافی و پوشش گیاهی و همچنین داده های هواشناسی انجام شده است. در ابتدا مقادیر تبخیر- تعرق واقعی و گیاه مرجع به ترتیب توسط معادل ههای توازن انرژی و هارگریوز در سرتاسر حوضه محاسبه شدند. سپس برای هر پیکسل از هر پوشش گیاهی، مقدار ضریب گیاهی از تقسیم دو مقدار تبخیر- تعرق فوق محاسبه شد هاست. از آنجاییکه مقدار ضریب گیاهی برای هر تیپ متغیر بوده لذا برای محاسبه مقدار ثابت و مناسب آن برای هر تیپ، از همپوشانی نقشه پوشش گیاهی با نقشه ضریب گیاهی، توزیع فراوانی تجمعی ضرایب گیاهی برای هر یک از تی پها تعیین و برای فراوان یهای تجمعی مختلف، مقدار ضریب گیاهی متناظر با آنها استخراج شد. سپس مربع میانگین خطا بین مقادیر تبخیر- تعرق بدست آمده از حاصلضرب این ضرایب در تبخیر- تعرق گیاه مرجع و مقادیر حاصله از معادله توازن انرژی، محاسبه شد. نتایج نشان داد که ضرایب گیاهی متناظر با فراوانی تجمعی 6/0 کمترین خطا راداشتند. در نهایت مقادیر تبخیر- تعرق محاسبه شده با استفاده از این ضرایب با روش دیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج همچنین همبستگی بالایی را بین این دو روش نشان داد (r2=0/996). این امر نشان دهنده امکان استفاده از ف نآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تخمین تبخیر- تعرق خصوصاً در مناطق یا حوضه های بزرگ می باشد.

نویسندگان

حسن علی اصغرزاده

کارشناس منابع آب سازمان آب و برق خوزستان

حسین ثنائی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ayenew, T. 2003. Evap otranspiration estimation thematic napper spectral satellite ...
 • Chen, P., Liew, S. C., and Kwoh, L. K. 2001. ...
 • Kite and Droogers(2000) 4 Ayenew(2003) ...
 • Granger, R. J. 2000. S atellite-deri ved estimates of e ...
 • Hafeez, M. M., Chemin, Y., Van De Giesen, N., and ...
 • Kustas, W. P., and Norman, J. M. 1996. Use of ...
 • Li, F., and Lyons, T. J. 1998. Estimation of regional ...
 • Li, F., and Lyons, T. J. 2002. Remote estimation of ...
 • Reginato, R. J., Jackson, R. D., and Pinter, P. J. ...
 • Shunlin, L., Chad, J. S., Andrew, L. R., Hongliang, F., ...
 • Stefano, C. Di., and Ferro, V. 1997. Estimation of e ...
 • Zhang, L., Lemeur, R. and Goutorbe, J. P. 1995. A ...
 • نمایش کامل مراجع