بررسی وضعیت موجود آمیخته بازاریابی (8 پی) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 595

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSF01_170

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود آمیخته بازاریابی (8 پی) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (کیفی - کمی) می باشد. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه مدیران عامل و اعضای کمیته بازریابی 18 باشگاه لیگ برتر فوتبال ایران، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور و اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بود. روش نمونه گیری در مرحله مصاحبه به صورت نظری (هدفمند) انجام گرفت. در مرحله توزیع پرسشنامه، روش نمونه گیری کل شمار بود و پرسشنامه ها به دو شکل حضوری و الکترونیکی توزیع گردید. در مجموع تعداد 124 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه بوسیله 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال تغییراتی در پرسشنامه، روایی آن مورد تائید قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی برای عناصر محصول 95/0 ،قیمت 95/0 ،توزیع 94/0 ،ترویج 93/0 ،افراد 90/0 ،حمایت 92/0 ،شواهد فیزیکی 94/0 و فرآیند 95/0 بدست آمد. پس از توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، با استفاده از آزمون آماری تی تک گروهی بوسیله نرم افزاری اس پی اس اس دادهای گردآوری شد تحلیل گردید.نتایج: با توجه به میانگین عناصر و نتایج آزمون تی تک نمونه ای وضعیت موجود هیچ کدام از عناصر آمیخته بازاریابی در باشگاه های فوتبال ایران در دامنه مطلوب قرار ندارد و تفاوت آنها با نمره 66/3 معنادار می باشد (000/0=p.(نتیجه گیری: عدم وضعیت مطلوب آمیخته بازاریابی در باشگاه های فوتبال ایران از نظر میزان توجه به آنها، حاکی از سلیقه ای و نامنظم بودن فعالیت های بازاریابی در باشگاه های فوتبال ایران می باشد.

نویسندگان

جبار سیف پناهی شعبانی

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • الهی، علی؛ سجادی، سید نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید؛ (1388). ...
  • وزیر زنجانی، حمید رضا؛ موتمنی، علیرضا؛ موسوی دلازیانی، حسن. (1389). ...
  • محمدکاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد؛ (1387). "بررسی عنصر قیمت ...
  • Chai Lee Goi. (2009). "A Review of Marketing Mix: 4Ps ...
  • Pitss B. G. & Stotlar. D. K. (2007). "Fundamentas of ...
  • نمایش کامل مراجع