مولفه های کیفیت و بهسازی یک معماری خیابانی نمونه موردی: معماری خیابانی شهر رودسر؛ محدوده میدان شهرداری تا میدان سپاه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AIHE10_067

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

ارزش های سیمای شهری فضای خیابان متفاوت از ارزش های دیگر عناصر کالبدی شهر است، به طوری که معماری خیابانی به جزیی مهم و موثر در کیفیت فضای شهری بدل شده است. فضای خیابان با داشتن محتوای خطی و عملکرد عبوری، برای معرفی سیمای خود شرایطی خاص دارد که مطالعه در خصوص مولفههای مناسب کیفیت طراحی آن ضروری به نظر می رسد. این پژوهش، پژوهشی تحقیقی کاربردی است و هدف آن بررسی مولفه های مناسب کیفیت و بهسازی -معماری خیابانی شهر رودسر و نحوه ایجاد هماهنگی در توسعه و نوسازی آن به کمک ضوابط کنترل کننده است .در این راستا ابتدا مطالعاتی تاریخی تطبیقی برپایه مطالعات کتابخانه ای شکل گرفت و در آن به روند ایجاد معماری خیابانی و تغییرات آن در طول زمان پرداخته شد، سپس در مرحله بعد معیارهای مناسب کیفیت معماری خیابانی به کمک مدل کرمونا و راهکارهای موثر جهت اجرایی نمودن مولفه ها به کمک روش تحلیلی به دست آمد. در انتها مولفه های به دست آمده از مراحل قبل در بافت معماری خیابانی شهر رودسر مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهای به دست آمده جهت بهسازی آن ارائه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مولفه های اجتماعی و ادراکی بیش از سایر مولفه ها در بافت مورد مطالعه نیاز به توجه و بهسازی دارند

نویسندگان

سیده مهدیه میرمیران

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیردولتی آیندگان تنکابن