بررسی سطح یادگیرنده بودن ،بالندگی سازمانی و رابطه بین انها درمرکز آموزش علمی -کاربردی بازرگانی تبریز

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCON04_444

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

در این مقاله سطح یادگیرنده بودن، بالندگی سازمانی و رابطه بین آنها در مرکزآموزش علمی کاربردی بازرگانی تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، –ابتدا نظریههای موجود در مورد سازمانهای یادگیرنده و بالندگی سازمانی مورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است. جامعه آماری این تحقیق، آن دسته از اعضای آموزشی و و اساتید مرکزمی باشد که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر هستند. تعداد اعضای جامعه آماری 125 نفراست که با استفاده از جدول مورگان تعداد 57 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای بررسی وضعیت سازمان مورد مطالعه از نظر رابطه بین ویژگیهای بالندگی سازمانی وسازمانهای یادگیرنده، از پرسشنامه سازمان های یادگیرنده طراحی شده توسط ویک ولئون، و پرسشنامه محقق ساخته بالندگی سازمانی استفاده شده است. پس از تعیین روایی وپایایی پرسشنامهها، اطلاعات لازم جمعآوری و تلخیص گردیده است. ضمن بررسی نرمال بودن دادهها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی بین یادگیرنده بودن وبالندگی سازمانی بررسی شده است. به منظور تعمیم یافتههای نمونه به جامعه آماری ازآزمون t استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در مرکز آموزش علمی –کاربردی بازرگانی تبریز بین یادگیرنده بودن و بالندگی سازمانی، همبستگی مثبت وجوددارد. در پایان، ضمن ارائه نتایج تحقیق، راهکار لازم جهت تقویت یادگیرنده بودن وبالندگی سازمانی ارائه گردیده است

نویسندگان

غلامرضا حافظی

فوق لیسانس مکاترونیک

سمیه امینی خضرلو

دانشجوی فوق لیسانس حسابداری در غیرانتفاعی میزان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • الوانی، سید مدی(1381)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ هفدهم، ...
 • برومند، زهرا(1375)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ...
 • پور ایرج، محمدرضا(1377)، بررسی عوامل موثر بررضایت بخشی مشتریان بانک ...
 • تقی زاده، هوشنگ و غفار تاری(1386)، الگوی گرافیکی روش تحقیق ...
 • تقی زاده، هوشنگ و غفار تاری مقاله بررسی سطح ادگیرنده ...
 • ساسان گهر، پرویز(1378)، "مقدمه‌ای بر بهبود سازمان"، مقاله چاپ شده ...
 • سبحانی نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام و یوزباشی، لیرضا(1385)، سازمان یادگیرنده ...
 • سلمانی، داود(1384)، کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی، تهران، ...
 • سنگه، پیتر(385)، پنجمین فرمان: خل سازمان فراگیر، ترجمه حافظ کمال ...
 • طوسی، محمدعلی(1380)، بالندگی سازمانی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ...
 • فامرز قراملکی، احد (1380)، /خلاق حرفه ای، تهران، ناشر مولف، ...
 • فریدیان، فرخ(1378)، تحول سازمانی، تهران، انتشارات وثقی، چاپ اول. ...
 • مارکوارت، مایکل(1385)، ایجاد سازمان یادگینده، ترجمه محمدرضا زالی، تهران: مرکز ...
 • [مهرداد، حسین(1380)، "آموزش و بالندگی سازمان" مجله صنعت و ایمنی، ...
 • Argyris, C. & Schon, D.A. (1996), Organizational Learning II Reading, ...
 • Boonstra, J., J., (2004), Dynamics of Organizational Change and Learning, ...
 • Church, A. H. (2000), "The future of OD: Relevant or ...
 • Dodgson, M. (1993), _ Organizational Learning: A Review of Some ...
 • Firesone. M, Joseph. & Mcelroy. W.Mark (2004), Learning Organization and ...
 • Garvin, David. A. (1993), "Building a Learning Organization", Harvard Business ...
 • Handy, Charles. (1990), The Age of Unreason .Harvard Business School ...
 • Marqurdt , Michael _ (1996), Building the Learning Organization, McGraw-Hil ...
 • Mavin. Sharon, Cavaleri. Steven. (2004), "Viewing learring ...
 • organizations through a social lens", The Learning Organization, 11 (3). ...
 • Nyhan.Barry, Gessey. Peter, Tomassini. Massimo. Keleher. & Poell .Rob (2004), ...
 • Ortenblad. Anders (2004), _ Learning Organization: Towards an Integrates model", ...
 • Philbin, A. and Mikush, S., (1999), _ Framework for Organizational ...
 • Schein, E. H. (1969), Process consultation. Reading, MA: Addison Wesley. ...
 • Sun.y.t. Peter & Scott .L.ohn (2003), "Exploring the Divide Learning ...
 • Tsang. W.K. (1997), _ Organizational Learning and Learning Organization: A ...
 • Waclawski, J. and Church, A.H. (2006), "Introduction and Overview of ...
 • Whittington, Danv & Dewar, Tammy (2004), _ Strategic Approach to ...
 • Organization Development as a Organizational Change", pp. 3-4. ...