راندمان های کاربرد آب در مزارع نیشکر (واحد امیرکبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,057

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_016

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

در کلیه روشهای آبیاری، راندمان کاربرد آب در مزرعه، یکی از عوامل مهم مدیریتی و تعیین کننده می باشد. لذا به منظور بررسی راندمانهای کاربرد آب در روش آبیاری سطحی (جویچههای انتها بسته) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسای، مزارع واقع در مرکز تحقیقات نیشکر در واحد امیرکبیر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. دراین مزارع، گیاه نیشکر درون جویچه های انتها بسته بطور 250 متر کشت شده و آب مورد نیاز، توسط لوله های هیدروفلوم، توزیع گردید. مزرعه ای که در آن، آزمایشات انجام شد، ARC2-5 با کشت سال اول (Plant) بود. جویچه های این مزرعه به دو قطعه تقسیم شد (قطعه A، جویچه های بدون بازسازی و قطعه B، جویچه های بازسازی شده (Heling Up) . در این مزرعه 5 آبیاری در ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و مهر ارزیابی شد. بررسی آزمایشات نشان داد که مقادیر راندان کاربرد آب در مزرعه، در جویچه های بازسازی شده در آبیاری اول تا پنجم بترتیب از 48 تا 75 درصد (بطور متوسط 62 درصد) و در جویچه های بدون بازسازی، از 43 تا 63 درصد (بطور متوسط 53 درصد) متغیر بوده است. در نتیجه، بازسازی جویچه ها می تواند بطور متوسط حدود 17 درصد راندمان کاربرد آب را در مزارع مورد آزمایش افزایش دهد.

نویسندگان

حسین ملوحی

کارشناس ارشد شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور- مدیریت مطالعات کرخه

مجید بهزاد

دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب - دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدعلی ناصری

استادیار دانشکده مهندسی علوم آب - دانشگاه شهید چمران اهواز