معرفی نیروگاه های بیوماس و مزایای آنها

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 10,392

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_169

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

بحث مدیریت زباله های شهری یکی از معضلات اساسی چند سال اخیر در شمال ایران بوده است. یکی از راه کارهای مناسب برای رفع این معضل استفاده از نیروگاه های بیوماس میباشد. در این مقاله ابتدا کارهای انجام شده و پروژه های مرتبط با نیروگاه های بیوماس توسط محققان مختلف پرداخته شده است سپس به رو شهای مختلف و ف نآور یهای موجود برای استحصال انرژی از بیوماس، آلودگی محیط زیست و کنترل آن در نیروگا ههای بیوماس و نقش این نیروگا هها در کاهش حجم زباله و در نتیجه کاهش مکان مورد نیاز برای دفع زباله پرداخته شده است همچنین هزینه های احداث و بهره برداری از این نیروگاه ها مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت مزایای استفاده از این نیروگاه ها در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

« دفع زباله » و « انرژ یهای تجدیدپذیر » ، « بیوماس »

نویسندگان

داریوش قربانزاده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز کارشناس ارشد مهندسی مکا

مهدی کارزار جدی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

رضا مسعودی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک