بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

568

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM01_046

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

هدف پژوهش شناسایی تأثیر استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان بانک های دولتی استانآذربایجان غربی است. فرهنگ سازمانی با چهار مؤلفه؛ فرهنگ توسعهای، فرهنگ گروهی، فرهنگ عقلایی و فرهنگ سلسلهمراتبی همراه است. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه دکتر فیاضی (1391) برای استراتژی منابع انسانی؛ پرسشنامهدنیسون (2000) برای فرهنگ سازمانی و پرسشنامه سوزان جی لینز (2003) برای رضایت شغلی به ترتیب با آلفای کرونباخ0/789، 0/918 و 0/709 استفاده شدهاند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای 145 نفر از کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه بااستفاده از نرم افزار SPSS21 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که استراتژی منابع انسانی بر رضایت شغلی تأثیرمعنیدار دارد و همچنین فرهنگ سازمانی دارای تأثیر معنی داری بر رضایت شغلی دارد. در این بین، فرهنگ گروهی، فرهنگتوسعه ای، فرهنگ عقلایی و فرهنگ سلسله مراتبی نیز بر رضایت شغلی تأثیر معنی داری دارند.

کلیدواژه ها:

استراتژی منابع انسانی ، فرهنگ سازمانی ، رضایت شغلی ، بانک های دولتی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

یحییابراهیم زاده
یحیی ابراهیم زاده

دانشجوی دکترای مدیریت. منابع انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رجب بیگی، مجتبی. امینی، مجید. پرتویی، بامداد. قنبرزاده، ناهید (1384)، ...
 • _ زبردست، کریم. (1383). «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ...
 • زین آبادی، حسن و رضا. بهرنگی. (1387). نگاهی به ضرورت ...
 • _ سالاری، سعادت، پیله ورزاده، مطهره، (1391). بررسی رابطه فرهنگ ...
 • _ سرداری، احمد (1383). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت ...
 • _ سنجری، احمدرضا. و. بهرنگی، محمدرضا. (1382). شناخت بهره‌وری تحقیقات ...
 • _ شیخ پور، رحمت علی. (1379). "بررسی رابطه بین فرهنگ ...
 • غفارپور، مناز (1388، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با میزان رضایت ...
 • _ کرمی نیا، رضا. محمدی نسب، سید حسین. (1389). رابطه ...
 • _ کیاکجوری، کریم، جعفرنژاد، احمد، (1389). بررسی تبیین رابطه فرهنگ ...
 • _ قنبری، علی. (1377). "بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری ...
 • _ هاشمیان، محمد رضا، (1377). بررسی تاثیر قرهنگ سازمانی بر ...
 • Bateman, T.S., & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the ...
 • Parsons talcott (1986), "power and the social systemr In steven ...