تحلیل اگزرژی یک سیکل تبریدی جذبی با سیال عامل آب - لیتیوم بروماید

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,881

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_091

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

تحلیل اگزرژی از جمله روشهایی است که امروزه در مطالعه سیستمهای مهندسی به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.این روش ترکیبی از قانون اول و دوم ترمودینامیک می باشد که تکیه اصلی آن بر قانون دوم ترمودینامیک می باشد وبه تعریف قابلیت کاردهی می پردازد. به کمک تحلیل اگزرژی مشخص می شود که در چه بخشهایی، چه میزان قابلیت کاردهی از دست می رود وبر اساس آن میتوانیم در جهت بهبود سیستم اقدام کنیم. در این مطالعه تحلیل اگزرژی سیکل تبرید جذبی با سیال عامل آب- لیتیوم بروماید مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات بر پایه قوانین اول و دوم ترمودینامیک پایه گذاری شده و جریان اگزرژی در اجزاء مختلف محاسبه شده است. با توجه به انهدام اگزرژی، میزان تلفات اگزرژی در بخشهای مختلف سیکل بدست آمده و اجزاء مختلف از نظر بازده ترموددینامیکی مورد مقایسه قرار گرفت هاند.در نهایت ضریب عملکرد و بازده اگزرژی کل سیستم بررسی شده است.

نویسندگان

مجید لیاقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

کورش صدیقی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه مازندران