معرفی نرم افزار ممیزی انرژی در ساختمان (BEAT)

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,730

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_052

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

نرم افزار ممیزی انرژی در ساختمان (Building Energy Audit Tool (BEAT به منظور ارائۀ راهکارها و ابزارهای مؤثر برای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه های ناشی از آن در ساختما نها توسط تیمی در آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی نوشته شده و تکامل یافته است. این نرم افزار با استفاده از محاسبات مهندسی، میزان صرفه جویی حاصل از اعمال هر یک از رو شهای مؤثر در کاهش مصرف انرژی را ارائه می دهد. اطلاعات آب و هوایی و جغرافیایی، مشخصات ساختاری ساختمان مورد نظر، و اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی در آن، ورودیهای نرم افزار BEAT هستند. این نرم افزار با تحلیل اطلاعات ورودی،روش های مؤثر کاهش مصرف انرژی و میزان صرفه جویی حاصل از اعمال آنها را، به همراه پیشنهادهایی برای استفادۀ بهینه از انرژی در ساختمان مورد نظر، به عنوان خروجی مشخص می کند. در این مقاله، ضمن معرفی نرم افزار BEAT نمونه ای از شیوۀ انجام ممیزی با استفاده از آن برای ساختمان آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی واقع در دانشکدۀ مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه می گردد

کلیدواژه ها:

نرم افزار ، ممیزی انرژی در ساختمان ، بهینه سازی مصرف سوخت

نویسندگان

سپهر صنایع

دانشکده مهندسی مکانیک

مجید مفیدی شمیرانی

دانشکده مهندسی معماری (انرژی)