بررسی میزان اتلاف انرژی در ساختمان های شهر اصفهان و ارائه راه حل بهینه جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,072

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_036

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

این مقاله براساس شرایط آب و هوایی شهر اصفهان و نیازهای انرژی حرارتی و برودتی آن، میزان اتلافات انرژی ناشی از سرمایش و گرمایش ساختمانهای مسکونی بررسی گردیده است . برای این منظور یک ساختمان مسکونی چهار طبقه با زیر بنای کل کمتراز 1000 مترمربع به عنوان ساختمان نمونه در نظر گرفته شده است و محاسبات بارهای حرارتی و برودتی آن توسط نرم افزار "کریر 99 " در شرایط مختلف استفاده از مصالح ساختمانی گوناگون و با ضخامتهای متفاوت انجام گرفته است .همچنین مقدار ضریب انتقال حرارت مرجع با استفاده از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان محاسبه شده و به وسیله ی آن مقد ار بار حرارتی مطلوب ساختمان مورد نظر به عنوان مرجع محاسبه شده است. سپس اختلاف بین بار حرارتی محاسبه شده در حالات مختلف با مقد ار مرجع به دست آمده تعیین گردیده است . به منظور بررسی هزینه های اولیه و کاربری ساختمان مورد نظر و برای رسیدن به شرایط مطلوب مصرف انرژی، مقادیر هزینه های اولیه و کاربری در حالات مختلف ( مصالح ساختمانی و ضخامتهای مختلف ) محاسبه و زمان برگشت سرمایه نیز برآورد شده اند . در نهایت انواع مصالح ساختمانی متداول و ضخامتهای مورد نیاز آنها به منظور داشتن ساختمانی با مصرف انرژ ی مطلوب در شهر اصفهان معرفی گردیده اند . از طرف دیگر چون انتخاب نوع سیستم گرمایشی و سرمایشی نیز برمیزان مصرف انرژی تاثیر دارد بنابراین بر مبنای نوع شرایط اقلیمی شهر اصفهان سیستم گرمایشی ، سرمایشی و تهویه مطبوع بهینه معرفی گردیده اند