آقای افشین عابدی

Afshin Abedi

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر مجلسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176496)

13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی