دستورالعمل طراحی و اجرای پوسته خارجی ساختمان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,362

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_013

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

هم اکنون بیش از یک دهه از تهیه و تصویب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) گذشته ولی علی رغم اجباری شدن اجرای این مبحث، تاکنون فعالیت چشمگیری جهت اجرای صحیح مقررات مذکور در ساختمانهای کشور انجام نشده و تنها می توان به پیگیریهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در این بخش اشاره کرد . اجرایی شدن این مبحث در کشور یکی از مهمترین اهداف مدیریت بخش ساختمان و مسکن می باشد، که در این راستا ایجاد بستر مناسب جهت فرهنگ سازی و آشنایی مردم با فعالیت های بهینه سازی مصرف سوخت، اولین گام در جهت تحقق اهداف سازمان می باشد. این مهم با پیگیری های متعدد و انجام تبلیغات گسترده در رسانه های مختلف کشو ر در دست انجام می باشد. بعنوان گام بعدی بررسی عملکرد شهرداری های کشور و تهیه دستورالعمل ها و نرم افزارهای کنترلی است تا ضمن کاهش حجم فعالیت های شهرداری ها در این زمینه نسبت به ارائه الگوی مناسب جهت کنترل اجرای این مبحث در تمام قسمت های مربوطه شامل نقشه ها، صدور پروانه و نظارت بر اجرای ساختمان تا زمان مجوز پایا نکار اقدام شود. از مشکلات امروزی برای اجرای مقررات ملی ساختمان در زمینة مصرف بهینة انرژی می توان به عدم آشنایی معماران با ضوابط موجود، عدم آشنایی با عایق های حرارتی و میزان تأثیرات آنان در کاهش اتلاف انرژی حرارتی، عدم توجه به اقلیم های گوناگون موجود در کشور، کمبود اطلاعات کافی در انرژی مورد نیاز برای کاربری های مختلف ساختمانی و نبود مرجع جامعی از جزئیات دقیق عایقکاری حرارتی برای پوستة بیرونی ساختمان اشاره نمود. در تحقیقی که به منظور بهره گیری جامع و مف ید از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مهندسین و به سفارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور به انجام بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان رسید، تمامی تلاش های علمی و فنی در راستای ساده سازی و کاربردی کردن این ضوابط برای استفادة آسان و سریع معماران و دس تاندرکاران امر ساخت و ساز جهتگیری شد. در این پژوهش با طراحی فرآیندی به منظور تسهیل انتخاب جدارة بیرونی مناسب ساختمانی توسط مهندسان، سه خطمشی کلی در نظر گرفته شد؛ الف) طبقه بندی اقلیمی شهرهای ایران / ب) پیش بینی کاربری های ساختمانی / ج) مطالعه و دسته بندی جداره های ساختمانی (با عایق و بدون عایق) پس از به پایان رسانیدن این سه مرحله لازم بود تا جم ع بندی کاملی به انجام برسد تا دستورالعملی متشکل از نتایج این سه گام به دست آید . در نهایت می بایست این دستورالعمل به گونه ای ساده سازی می شد تا همة معماران و طراحان بتوانند با مراجعه به آن، بهترین جزئیات اجرایی را در شرایط اقلیمی شهر خود و با توجه به کاربری مورد نظر، انتخاب نمایند . بنابراین با جم ع آوری اطلاعات علمی دقیق دربارة ویژگی های حرارتی صالح و پوستة خارجی ساختمان، محاسبة این خصوصیات برای کلیة دتایل های بیرونی ساختمانی (اعم از دیوار، کف و سقف ) انجام گرفت و با مطالعة چگونگی رفتار حرارتی پوستة ساختمان، مقادیر مطلوب شاخص های حرارتی در اقالیم مختلف و کاربری های گوناگون به دست آمد. در نهایت گرو هبندی انرژی برای کلیة جزئیات اجرایی معمول به انجام رسید. ۱.در تدوین فرآیند به کارگی ری دستورالعمل طراحی پوستة خارجی ساختمان، تعداد ۵ جدول و یک دفترچة راهنمای تصویری طراحی شد که افراد با مراجعه به موارد فوق می توانند جزئیات اجرایی و عایقکاری حرارتی پوستة خارجی ساختمانِ در دست طراحی را تعیین نمایند.در نهایت به منظور تسریع فرآیند فوق یک نر م افزار کاربردی جهت به کارگیری در دفاتر طراحی معماری و مهندسین مشاور ساختمانی نوشته شد تا مبتوان در مدت زمان اندکی بهترین دتایل های اجرایی ساختمان را با در نظر گرفتن کلیة پارامترهای مؤثر در تبادل حرارتی بنا به دست آورد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد فرخ زاد

کارشناسی ارشد معماری ، مهندسین مشاور «کاوش، انرژی های نو، معماری»

امید صابری

کارشناسی ارشد معماری، مهندسین مشاور «کاوش، انرژی های نو، معماری»

علی کناری

کارشناس ارشد مکانیک سازمان بهینه سازی صرف سوخت کشور بخش ساختمان