بررسی تحلیلی هدررفت آب در سیستمهای شبکه توزیع آب : هدررفت واقعی وهدررفت ظاهری

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,221

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCWW02_085

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1387

چکیده مقاله:

هدررفت آب و بطور کلی آب بدون درآمد یکی از مشکلات عمده سیستم تولید وتوزیع آب شرکتهای آب وفاضلاب می باشد مقدار آب بدون درآمد در کشورهای درحال توسعه بیش از 30 درصد مقدار تولید آب ودرکشورهای توسعه یافته کمتراز 15 درصد مقدار تولید وحدود نصف حجم آب تولیدی هدررفته دراین کشورها می باشد . براساس تنظیم فرم بالانسینگ، هدررفت آب در دو گروه کلی هدررفت ظاهری یاهدررفتی که ناشی از : خطای مدیریت داده ها وسیستم ، خطای ناشی از عدم دقت کنتورها ولوازم اندازه گیری، وخطای ناشی از مصارف وانشعابات غیرمجاز می باشد و هدررفت واقعی یا هدررفتی که ناشی از : نشت از انشعابات آب ، نشت از لوله ها ، شیرهای قطع ووصل واتصالات شبکه توزیع ، مقدار هدررفت آب ناشی ازسرریزو نشت از مخازن ذخیره آب راشامل میگردد، موردمطالعه وبررسی قرار می گیرد . پارامترخطای مدیریت داده ها وسیستم نیزکه دراثر خطای ناشی از : خطای بهره برداری ، خطای انسانی و خطای ناشی از انتقال داده ها ایجاد میگردد ، مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد . دراین مقاله کلیه روشهای محاسبه علمی وبراساس روابط ومعادلات منطقی ارائه وعلت یابی اجزای مولفه های هدررفت آب مطابق با آخرین یافته های علمی صاحب نظران این صنعت تشریح وکلیه عوامل مولد هرکدام از آنها بررسی می گردد .

کلیدواژه ها:

هدررفت ظاهری و واقعی آب ، بالانسینگ آب ، دبی نشت ، مدیریت داده ها وسیستم ، مینیمم جریان شبانه

نویسندگان

نوروز اظهری

مدیردفتر مدیریت مصرف وکاهش آب بدون درآمد، شرکت آب و فاضلاب استان اردبی

مجید آقازاده

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل