همبودی اختلالات شخصیت در بیماران با اختلال دو قطبی نوع یک بعداز درمان فاز مانیا

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 668

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-22-1_002

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

همبودی اختلالات شخصیت با بیماری دوقطبی یک پدیده مشترک می باشد این مطالعه با هدف تعیین فراوانی اختلالات شخصیت دربیماران دوقطبی بعدازدرمان فاز حادبیماری مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان انجام شده است دراین مطالعه مقطعی 101 یبمار بزرگسال باتشخیص بیماری دوقطبی درفاز مانیا براساس معیار DSM-IV-TR بستری دربیمارستان روانپزشکی فرشچیان شهرهمدان درسال 1391 بعدازدرمان باآزمون بالینی چندمحوری میلون ازنظر اختلالات شخصیت موردارزیابی قرارگرفتند برای توصیف داده ها ازتوزیع فراوانی و برای تحلیل داده ها ازازمون chi squareاستفاده شد اختلال شخصیت در 45 نفر ازبیماران 44/6 درصد مشاهده شد بطورکلی همراه شدن اختلالات شخصیت بااختلال دوقطبی یک پیش اگهی منفی دردرمان و سلامت روانی آنان می باشد و درمانگران باید به تشخیص و درمان اختلال شخصیت دربیماران توجه کنند

نویسندگان

علیرضا رحیمی

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری وسوء مصرف مواددانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

مقصود پوررحیمی

دستیار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

محمد احمدپناه

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری وسوء مصرف مواددانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

فرشید شمسائی

مرکز تحقیقات مراقبت مادروکودک دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران