کاربردتبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,407

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

28_6339872661

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1384

چکیده مقاله:

تبدیلات موجک ابزار جدیدی برای آنالیز امواج است و میتواند اطلاعات زمان و فرکانس امواج را به طور همزمان ارائه دهد. با استفاده از روش آنالیز چندریزه سازی (MRA) 4جزئیات و خصوصیات امواج به سرعت با استفاده از الگوریتم های تبدیلات موجک سریع، ( FWT) 5به دست می آید. در این مقاله، برای درک بهتر مفاهیم فیزیکی و الگوریت مهای اساسی موجک، آنالیز چندریزه سازی(MRA) و تبدیلات موجک به شکل پردازش امواج دیجیتا ل (DSP) 6طرح میشو د. برای پردازش امواج زلزله دستهموج کهای متعامد یکه دابشی 7 پیش نهاد م یشود. در مورد کاربرد موج کها در پردازش امواج زلزله، جداسازی پراش از موج و متراک مسازی اطلاعات موجود در موج مطرح م یشوند که موضوعات مهمی در پردازش اطلاعات امواج زلزله هستند. با استفاده از این تکنیکها امواج زلزله ا ل سنترو و طبس را با تعداد نقاط حدود 25 % منحنی اصلی بازسازی شده و خطای حاصل از این کاهش تعداد نقاط در حد قابل قبول بوده که در متن مقاله تشریح گردیده است. بدین معنا که تعداد نقاط منحنی زلزله ا ل سنترو از 1559 نقطه به 389 نقطه و تعداد نقاط منحنی زلزله طبس از 2500نقطه به 625 نقطه با پیدایش خطایی در حد قابل قبول، در نهایت به پیشرف تهای آینده پردازش امواج با استفاده از تئوری موجکها نیز اشار های خواهد شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

دکترمحمدرضا قاسمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان-عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران

عیسی سلاجقه

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه کرمان

احمد محمدزاده

دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران و سازه