اثر مهار کننده جلبک کلافوراگلومراتا بر آلودگی میکربی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,442

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_138

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثرات مهارکننده جلبک کلادوفوراگلومراتا بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرا گرفته است. نمونه های جلبک از سواحل دریای خزر جمع آوری و به منظور خشک شدن به مدت سه روز در دمای 28-30درجه سانتیگراد قرار داده شده و پس از وزن کردن با استفاده از حلالهای استن(55درجه سانتی گراد) و اتانل(80درجه سانتی گراد) و سیستم کجلدال بمدت یک ساعت رفلکس شده و عصاره حاصله در سیستم خلاء تقطیر و در نهایت در شیشه های قهوه ای نگهداری شدند( به ازای هر 200میلی گرم وزن خشک، 100میکرو لیتر عصاره) به منظور اثرات ضدمیکربی، ابتدا تلقیح غلیظی از نمونه لیوفیلیزه در باکتری تهیه و به صورت انبوه در محیط مولرهیلتون آگار کشت داده شدند سپس چاهکهایی در سطح محیط تعبیه و عصاره های استنی و الکی و کنترل اضافه و انکوباسیون انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر دو عصاره اثر مثبتی بر مهارکنندگی آلودگی دو باکتری داشته ولی میزان حساسیت اشرشیاکلی نسبت به استافیلوکوکوس بیشتر و عصاره استنی نیز نسبت به عصاره الکلی اثرات بهتری نشان داده است.(p<0.001)اثر عصاره بر جلبکها به عوامل مختلفی از جمله جنس و گونه جلبک ، محل زیست، تغییرات آب و هوای فصلی بستگی دارد. در مقیاس آزمایشگاهی میزان تاثیر جلبکها به نوع حلال مورد استفاده جهت عصاره (کلروفوم، استن، اتر و ...) و غلظت مورد استفاده آن بستگی دارد. جلبک کلادوفورا در مقایسه با جلبکهای دیگر اثر نسبتا پایینی را نشان داده است.

نویسندگان

زهرا بانکه ساز

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

رضا صفری

بخش بیوتکنولوژی