بررسی تغییرات اشکال ازت در حوزه جنوبی دریای خزر اعاق کمتر از 10متر (سالهای 74-83)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 853

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_119

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

هدف این مقاله تغییرات اشکال ازت شامل یون نیتریت No-2، یون نیترات No-3 و یون آمونیم NH+4 در نوار ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر از ایستگاههای آستارا تا بندرترکمن بوده است. نمونه برداری در سالهای 74 تا 83 در چهارفصل و سه ناحیه صورت گرفته است. نمونه های آب با استفاده از دستگاه نمونه بردار نانس در گشتهای دریایی به صورت فصلی انجام شده و در آزمایشگاه توسط روش استاندارد متد و متدروسی آنالیز گردیده است. نیتروژن در دریا به دو گروه آلی و مغذی یافت می شود که مهمترین فرم ضروری برای تغذیه فیتوپلانکتونها فرم معدنی یعنی نیترات و یون آمونیوم است. طبق بررسی های به عمل آمده از سال 1374 تا 1383 دامنه تغییرات بین 0/00 تا 6/42 میکروگرم بر لیتر در نوسان بوده که در پاییز 83 دارای ماکزیمم مقدار بوده است. میانگین غلظتی ازت نیتراتی بین 2/77 تا 46/71 میکروگرم بر لیتر متغیر بوده که در ناحیه شرقی دارای ماکزیمم مقدار و در ناحیه میانی دارای مینمم مقدار بوده است. بیشترین دامنه تغییرات میانگین غلظتی یون آمونیوم بین 5 تا 30میکروگرم بر لیتر بوده است. یون No-3 آخرین محصول بیولوژیکی نیتریفیکاسیون بوده و از نوترینتهای مهم برای متابولیسم و رشد ارگانیسم های موجود در آب می باشد. در مناطقی که یونهای آنالیز شده کم شده نشان دهنده تغذیه بالای پلانکتونها بوده است.

نویسندگان

حوریه یونسی پور

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

فریبا واحدی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

یوسف علومی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر