بررسی رابطه ی سبک زندگی اسلامی، بهزیستی روانی، هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,319

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF01_704

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف برر سی رابطه سبک زندگی ا سلامی، بهزی ستی روانی و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحدساوه انجام شد جهت رسیدن به این هدف ازبین جامعه دانشجویان کارشناسی گروه نمونه ای به تعداد 187 نفر انتخاب و از آنان خواسته شد به پرسشنامه های بهزیستی روانی، سبک زندگی اسلامی، هوش معنوی و سلامت روان پاسخ دهند .اطلاعادتی که از اجرای پرسشنامه ها به دست آمده بود، جمم آوری و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی درسه بخش 1-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 2-توصیف متغیرهای پژ<هشی 3-ازمون فرضیه های پژوهش مورد برر سی قرار گرفت. فرضیه ها باا ستفاده از نرم افزار SPSS و بر ا ساس مدل آماری تحلی رگرسیون موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد سه متغیرپیش بین سبک زندگی اسلامی هوش معنوی و بهزیستی روانی برروی هم حدود 34/5 درصد ازتغییرات مربوط به متغیرملاک سلامت روانی را تبیین می کنند اما ضرایب beta نشان میدهد که تنها دومتغیر هوش معنوی و بهزیستی روانی پیش بینی کننده معنی دار سلامت روانی آزمودنی ها است

نویسندگان

رقیه احدی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی مثبت نگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.

جلال وهابی هماباد

استادیار الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین .

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آزادی، سارا، آزاد، حسین برر سی رابطه حمایت اجتماعی، تاب ...
 • افروز غلامعلی. مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنائی، ...
 • بازرگان عباس، سرمد زهره، حجازی الهه.روش های تحقیق در علوم ...
 • بیانی، علی اصغر. عاشور محمد کوچکی _ علی بیانی. _ ...
 • پسندیده، عباس.رضایت از زندگی. قم: مرکز تحقیقات دار احادیث. .1383 ...
 • تقوی، محمد ر ضا. _ برر سی روایی و اعتبار ...
 • حسینی موسوی، سید محمد حیدر. _ بهزیستی روانشناختی" .1333 _ ...
 • حقیقی، زهرا تاثیر سبک زندگی ا سلامی بر د شواری ...
 • _ حمیدی فریده، صداقت حسین. بررسی مقایسه هوش معنوی دانش ...
 • رجایی علیرضا. هوش معنوی.دیدگاه ها و چالش ها. پژوهشنامه تربیتی، ...
 • سقای بی ریا، محمدناصر. روان شناسی و دین، موسسه آموزشی ...
 • شیر بیم، زهرا؛ سودانی، منصور، شفیع آبادی، عبداله. " رابطه ...
 • عمیمی، ر. ؛ مسسرور، د، حسینی، ف. و تمدن فر، ...
 • طغیانی، مجتبی، کجباف، محمدباقر، بهرام پور، مهدی. رابطه سبک زندگی ...
 • طولابی، زینب و همکاران. _ برسی نقش میانجی عزت نفس ...
 • غباری بناب، باقر و همکاران. هوش معنوی، ف صلنامه علمی- ...
 • فرزان پی، رضا. شناخت سرطان پیشگیری و مقابله، تهران، نشر ...
 • فیضی، مجتبی. درآمدی بر سبک زندگی اسلامی _ 185، 21- ...
 • کاویانی، محمد." رابطه سبک زندگی ا سلامی با شادکامی در ...
 • کاویانی، محمد. " کمی سازی و سنجش _ زندگی اسلامی ...
 • کجباف، م. ب.، سجادیان، پ.، کاویانی، م.، و انوری، ح. ...
 • کربلایی هرفته فاطمه صغری؛ جنا آبادی، حسین." رابطه بین اعتقادات ...
 • گنجی، حمزه . بهداشت روانی، انتشارات ارسباران، تهران. .1310 ...
 • لطفی، محدثه، و سیار، سمیه. رابطه بین هوش معنوی و ...
 • محمدی، نوراله. رابطه سبک های حل مسئله با سلامت عمومی، ...
 • معینی، زهره. بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر ...
 • مهدوی کنی، محمد سعید. مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی، ...
 • میکائیلی منیع، فرزانه. _ بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان دوره ...
 • نیکوکار، غلامحسین. و همکاران .دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، ...
 • نیکوکار، غلامحسین، خبیری، علیرضا، تابان، محمد، صیدی، فریده. تاثیر سبک ...
 • هادوی، اصغر. آغاز سبک زندگی اسلامی از خراسان شمالی. ماهنامه ...
 • نمایش کامل مراجع