بررسی رابطه اعتیاد به فیس بوک و راهبرد های شناختی تنظیم هیجان با گرایش به مصرف مواد دردانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شیراز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 768

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE02_608

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه اعتیاد به فیس بوک و راهبرد های شناختی تنظیم هیجان با گرایش به مصرف مواد در دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شیراز می باشد. روش مقاله حاضر با توجه به اهداف و ماهیت آن از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری مقاله حاضر، شامل کلیهی دانش آموزان پسری است که در مقطع متوسطه نظری شهر شیراز در سالتحصیلی 93-92مشغول به تحصیل بودند. برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی- مورگان و برای انتخاب نمونه از روشنمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد که در پایان تعداد 200نفر از پسران به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سنجش گرایش به مصرف مواد مشتمل بر سه خرده مقیاسAPS (آمادگی اعتیاد)، AAS(اعتراف به اعتیاد) وMAC- R( الکسیم) که از پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا( MMPI-2)استخراج شده است،پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ( CERQ)و مقیاس اعتیاد به فیس بوک برگن( BFAS)می باشد، که هر سه پرسشنامه دراختیار آزمودنی ها قرار داده شد. داده های آماری ثبت و از طریق ضریب همبستگی توسط نرم افزار SPSS18مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: دانش آموزانی که بیشتر از راهبردهای منفی جهت کاستن و کنار آمدن با هیجان های منفی ناشیاز دوران بلوغ و تنش های ناشی از فشار های اجتماعی استفاده می کنند، بیشتر تمایل به استفاده از جایگزین های موقتی وناکارآمد همچون تمایل به مصرف مواد مخدر و الکل پیدا می کنند. همچنین گرایش مفرط به فیس بوک می تواند باعثتنهایی، مضطرب شدن و تمایل به تغییر هویت فرد در دنیای مجازی شود

کلیدواژه ها:

اعتیاد به فیس بوک ، راهبرد های شناختی تنظیم هیجان ، گرایش به مصرف مواد ، دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

نویسندگان

علی ابراهیمی

آموزگار مرکز اختلالات یادگیری آموزش و پرورش استان فارس(ناحیه ،)۳کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خلیل عابدی

کارشناس دانش آموزان گروه آسیب دیده شنوایی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، فوق لیسانس مدیریت آموزشی

فریبا اسفندیاری

کارشناس مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری اداره استثنایی استان فارس، فوق لیسانس روانشناسی عمومی

زهرا رضایی

مدیر مرکز اختلالات یادگیری آموزش و پرورش استان فارس(ناحیه ،۳)لیسانس روانشناسی بالینی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی نیا، سعید، داودی، ران، احمدی، وحید، و بریاجی، مهدی، ...
 • حاتمی، علی (1391). انواع اعتیاد اینترنتی، مجله اینترنتی رشد شبکه ...
 • حسنی، جعفر، میرآقایی، علی محمد (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی ...
 • داک ورث، جین؛ آندرسون، _ (1994). راهنمایی تغییر MMP12, MMP1 ...
 • درگاهی حسین، رضوی سیدمنصور (1386). اعتیاد به اینترنت و عوامل ...
 • رشادت، کوروش. (1388). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد مواد ...
 • سواد کوهی، علی اصغر (1384). بررسی روش های موجود پیشگیری ...
 • شهریور، طیبه(1392). بررسی اختلال اعتیاد به فیس بوک و ارائه ...
 • شیخ الاسلامی، ربابه (1384). تعاریف اعتیاد، ستاد مبارزه امواد مخدر ...
 • قاسمی، عبدالله (1389). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در سه ...
 • قربانی، مجید (1386). روان شناسی اعتیاد (سبب شناسی و درمان). ...
 • مارنات، گری گرات (بی تا). راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن ...
 • یوسفی، فریده (1385). بررسی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی ...
 • _ International Conference on Psychology, Educational Sciences and LifeStyle February ...
 • Andreassen, C.(2011). Facebook Addiction Test. Jourmal of Psychological Reports April ...
 • Calkins, Susan D, Commertary. (2010). Conceptual and metho dological Challenges ...
 • Garnefski, N. Koopman, H. Karaj, V. Cate, R _ (2009) ...
 • Garnefski, N . Kraaij, V. (2006). The Cognitive Emotion Regulation ...
 • Garnefski, N . Kraaij. V . Spinhoven, P.(200 1).Negative life ...
 • Hafman, v. (2011, July 5). Anti-Social Networking. Psychology Today. Retrieved ...
 • Jaffe, M, Gollone. E, Hughes, E. (2010). The roles of ...
 • Kendall, P, G, Michaei A.s .(2002). E mot ion-regulation strategies ...
 • Miller, D. et al (2009), Examining the Relations Among Narcissism, ...
 • Mehdizadeh, S. (2010). Study of Facebook Users Connects Narcissism and ...
 • Psychosocial Health and Strategies for improvement (2001), What Is Internet ...
 • Samson, J . Keen, B (2005), Internet Addiction, Web mast ...
 • _ International Conference on Psychology, Educational Sciences and LifeStyle February ...
 • Sherman, E, (2011). "Facebook Addiction: Factors Influencing an Individuals Addiction" ...
 • Simmons, A. Sills, L. Campbell. Kathryn L. Rocklin, Alexis A ...
 • نمایش کامل مراجع