ررسی اثر بخشی بازی درمانی (فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطیکودک طیف اوتیسم (یک مطالعه تک آزمودنی)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 727

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE02_135

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

به طور کلی اختلالات طیف اوتیسم اختلالاتی شناختی و عصبی – رفتاری بوده و اختلال در اجتماعی شدن، اختلال درارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار سه ویژگی اصلی را شامل میشود. پژوهش حاضر بهتعیین بررسی اثر بخشی بازی درمانی (فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطی کودک طیف اوتیسم پرداختهاست. . روش:پژوهش حاضر یک مطالعه تک آزمودنی به صورت خط پایه چندگانه است. از جامعه مورد نظر یک کودکطیف اوتیسم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. اجرای مداخله 48جلسه به مدت 3ماه در مدرسه طبیعت کاویکنج مشهد انجام گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شده است. یافته ها: نتایجپژوهش نشان داد بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر طبیعت بر بر کاهش مشکلات ارتباطی کودک طیف اوتیسم تاثیر مثبتدارد به طوری که نمره ی مقیاس ارتباط از نمره 47/5قبل از درمان، به نمره ی 25پس از درمان کاهش یافت. نتیجه گیری:بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطی کودک طیف اوتیسم موثر بوده است

نویسندگان

زینب ضرابی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه روانشناسی، مشهد، ایران

سید امیر امین یزدی

دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

حسین کارشکی

دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امین یزدی، ا. (1391). رشد یکپارچه انسان؛ مدل تحولی - ...
 • رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط [مقاله ژورنالی]
 • تازیکی، ط؛ حسن‌زاده، س؛ افروز، غ؛ غباری بناب، ب؛ قاسم‌زاده، ...
 • جان نثار، م. (1391). رابطه تئوری ذهن و رشد هیجانی ...
 • رافعی، ط. (1390). کودکان متا ه اوتیسم: راهنمای والدین، مربیان ...
 • سالمی خامنه، ع؛ قهاری، ش؛ سلطانو، م دارابی، ج. (1392). ...
 • صدری. (1392). اثربخشی مدل درمانی رویکرد DR فورتایم مبتنی بر ...
 • علیزاد، ه. (1392). بررسی رشد هیجانی- کارکردی و اختلالات پردازش ...
 • فولادگر، م. (1393).ارزیابی و تشخیص اتیسم در .DSM-V مرکز درمان ...
 • کاکاوند، ع. (1388). شناخت، آموزش و درمان اختلال‌های طیف وتیسم. ...
 • کان، پ؛ کلرت، ا. (1393)ترجمه وهاب زاده، ع؛ حسینیان، ا. ...
 • کراتوچویل، توماس آر. مورسین، ریچاردجی. (1378). روان‌شناسی بالینی کودک. ترجمه ...
 • هاشم زاده، ز (1391). بررسی نظریه ذهن و رشد هیجانی ...
 • هالاهان، د؛ کافمن، ج؛ پولن، پ. (1393). قدمهای بر آموزش‌های ...
 • _ International Conference on Psychology, Educational Sciences and LifeStyle February ...
 • Dionne, M., & Martini, R. (2011). Floor Time Play with ...
 • _ International Conference on Psychology, Educational Sciences and LifeStyle February ...
 • Greenspan, S. & Shanker S (2004). The First Idea: _ ...
 • Greenspan, S. (2002). The developmental basis of p S ychotherap ...
 • Greenspan, S. I., & Wieder, S. (2006). Infant and early ...
 • Greenspan, S., & Wieder, S. (1998) The Child with Special ...
 • Greenspan, S., & Wieder, S. (2006). Engaging autism: Using the ...
 • Greenspan, s., & Wieder, S. (2009). Engaging autism: Using the ...
 • Koegel, L. K., Val dez-Menchac a, M., & Koegel, R. ...
 • Matson, M., Mahan, S., & Matson, J. (2009). Parent training ...
 • Nee James L (2013). Behavior & D evelopmental Treatment Models ...
 • _ International Conference on Psychology, Educational Sciences and LifeStyle February ...
 • Pajareya, K., & Nopmaneej ummslers, K. (2011). A pilot randomized ...
 • Solomon, R., Necheles, J., Ferch, C, & Bruckman, D. (2007). ...
 • Wieder, S. (2012). Dir-The D evelopmental, Individual Difference, Relationship-B ased ...
 • wieder, S., & Greenspan, S. I. (2003). Climbing the symbolic ...
 • نمایش کامل مراجع