بررسی احتمال خطر تابش UV در مناطق دریایی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,283

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_008

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

آگاهی از اصول فیزیکی حاکم بر برهمکنش تابش با ماده انتقال انرژی از تابش به ماده تحت برهمکنش طراحی و ساخت دستگاهی که بتواند پارامترهای برهم کنش تابش با ماده را اندازه گیری نماید در بررسی موضع هایی هچون همچون حفاظت در برابر تابش، اندازه گیری و آشکارسازی تابش و نیز درک اثرهای زیست شناسی تابش بر بافتهای موجودات زنده اهمیت چشمگیری دارد. از بین تابشهای خطرآفرین همچون آلفا، بتا، نوترون، گاما، ایکس و UV اشعه فرابنفش بدلیل وجود چشمه های مصنوعی و طبیعی فراوان و پرتوان در محیط زیست ،مرکز دانشگاهی، بیمارستانها، آزمایشگاه و ... از اهمیت فراوان برخوردار است. آمارهای بین المللی نشان می دهند بسیاری از سرطانهای پوستی، کدر شدن عدسی چشم،اثرهای ژنیتیک در گیاهان و جانواران و ... در مناطق صحرایی با احتمال بیشتر به وقوع می پیوندند، لذا آگاهی کاربران و انسانهای تحت تابش طبیعی یا مصنوعی UV از نر گستره طول موج به سه دسته UV-A, UV-B,UV-C تقسیم می شوند. ورشید بعنوان یکی از چشمه های طبیعی قوی با شدت زیاد هر سه دسته تابش فرا بنفش را به سمت زمین گسیل می نماید. که در لایه ازن UV-C تقریبا بطر کامل جذب می شود.UV-A, UV-B نیز با جذب اندکی در لایه های جوی با شدت نسبتا زیاد به سطح زمین می رسند. با استفاده از دستگاه دزیمتر محیطی طراحی شده، بدست آوردن نقشه UV بر روی مناطق صحرایی اصفهان و مناطق ساحلی انجام شده است.

نویسندگان

احمدرضا علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گروه فیزیک