حل مسأله مسیریابی وسائط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه: مطالعه موردی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 364

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-6-2_011

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مسأله مسیریابی وسائط نقلیه چندقرارگاهی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و وسائط نقلیه متفاوت 1، یکی از انواع مسایل مسیریابی وسائط نقلیه 2 است. وسائط نقلیه دارای ظرفیتهای متفاوتی هستند و به قرارگاه های متفاوتی تخصیص داده می شوند. بنابراین، این مسأله شاملطراحی یک مجموعه از مسیرهایی است که در آن وسائط نقلیه با ظرفی تهای متفاوت از یک قرارگاه شروع به حرکت می کنند، به مجموعه ای از مشتریان که دارای تقاضای معینی هستند سرویس دهی کرده و در نهایت به همان قرارگاه باز می گردند. بیشتر مسایلی که در این زمینه مطرح شده اند، مربوط به مسایل تک هدفه با هدف کمینه کردن هزینه هستند، اما پیچیدگی های مسایل واقعی عموماکاربرد مسایل تک هدفه را به چالش م یکشد. از این رو در این مقاله برای انطباق مسایل با دنیای واقعی، در ابتدا یک مدل چند هدفه ارائه می گردد که در آن علاوه بر کمینه کردن هزینه های کل، عدم توازن حجم کاری بر حسب مسافت طی شده توسط وسائط نقلیه، همچنین بار قابل حمل آنها نیز مد نظر قرار گرفته است و از آنجایی که این مسأله جزء مسائل NP-hard است، استفاده از الگوریتم های فراابتکاریالزامی است، به همین منظور برای حل مدل ارائه شده، روش فراابتکاری تکامل دیفرانسیلی چند هدفه 3 پیشنهاد شد و برای نشان دادنکارآیی الگوریتم پیشنهادی، جوابهای به دست آمده در ابعاد کوچک با جوابهای به دست آمده از روش محدودیت اپسیلون 4 مقایسه شد. نتایج به دست آمده، نشان می دهند که درصد خطای توابع هدف نسبت به روش دقیق در تمامی مسایل حل شده کمتر از 3.2 % است که نشانگر کارآیی روش پیشنهادی است و در نهایت به بررسی این موضوع در یک شرکت پخش روغن نباتی پرداخته شده است که نتایج حاصل، نشان دهنده کاهش قابل توجه هزینه های آن شرکت است

نویسندگان

شقایق مسعودی

دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران

حسن جوانشیر

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران

رضا توکلی مقدم

استاد، دانشکده مهندسی صنایع و گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران