عوامل مؤثر بر پذیرش خرید الکترونیکی مبتنی بر مدل بسط یافته پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MKTRCONF01_123

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تعیین عوامل مؤثر برخرید اینترنتی با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و متغیرهای امنیت، کیفیت اطلاعات و نوانایی شخصی می باشد. این پژوهش با توجه به هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیت جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که از تحقیقات مشابه قبلی اقتباس شده است و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید گردید. جامعه آماری این پژهش، دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات می باشند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه است که از تحقیقات مشابه قبلی اقتباس شده است و روایی و پایایی شده است و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید گردید. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات می باشند و حجم نمونه برابر 370 نفر بوده است. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART-PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که ادراک فرد از مفید بودن، امنیت، نگرش، درک کنترل رفتاری و هنجار ذهنی پیش بینی کننده های معنی داری بر قصد خرید اینترنتی هستند و ادراک از مفید بودن و درک از سهولت استفاده و امنیت بر نگرش تأثیر مثبتی می گذارد. همچنینامنیت وادراک فرد نسبت به سهولت استفاده بر ادراک از مفید بودن تأثیر دارد، امنیت و کیفیت اطلاعات وادراک فرد از توانایی شخصی بر ادراک از سهولت استفاده اثرگذار است و ادراک فرد از توانایی شخصی بر درک کنترل رفتاری مؤثر می باشد.

کلیدواژه ها:

تجارب الکترونیک ، خید اینترنتی ، مدل پذیرش فناوری ، مدل رفتار برنامه ریزی شده

نویسندگان

شیما غزلباش

ارائه دهنده- کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

علی صنایعی

استاد و مدیر پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

حسین علی مومنی

استادیار، مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بمانیان، محمدرضا؛ سالاری مدوار، مژده؛ غفرانی، سعید؛ بمانیان، رضا .(1391). ...
 • اسفند ماه 1393، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، ...
 • سید عباس زاده، میر محمد؛ امانی ساری بگلو، جواد؛ خضری ...
 • اسفند ماه 1393، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، ...
 • اسفند ماه 1393، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، ...
 • Feb., 2015 Shahid Beheshti Conference Center, Tehran ...
 • Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). Time flies when you're ...
 • Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of ...
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior ...
 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief, attitude, intention and ...
 • Aldas -Manzano _ J., Ruiz-Mafe, C., & Sanz-Blas, S. (2009). ...
 • Bansal HS, McDougall GHG, Dikolli SS, Sedatole KL. (2007); _ ...
 • Beldad, A., De Jong, M., & Steehouder, M. (2010). How ...
 • Bigne-Alcaniz, E., Ruiz-Mafe, C., Aldas -Manzano, J., & Sanz-Blas, S. ...
 • Boniface, B., Gyau, A., & Stringer, R. (2012). Linking price ...
 • Byers, R. E., & Lederer, P. J. (2001). Retail bank ...
 • Celik, H. (2011). Influence of social norms, perceived playfulness and ...
 • Celik, H. E., & Yilmaz, V. (2011). Extending the technology ...
 • Chen, Y. Y. (2012). Why do consumers go Internet shopping ...
 • Feb., 2015 Shahid Beheshti Conference Center, Tehran ...
 • Chen, L. D., Gillenson, M. L., & Sherrell, D. L. ...
 • Cho, H., & Fiorito, S. S. (2009). Acceptance of online ...
 • Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. ...
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, ...
 • Gefen, D., & Straub, D. W. (2000). The relative importance ...
 • Hartono, E..2014). Measuring perceived security in B2C electronic commerce website ...
 • Holsapple, C. W., & Sasidharan, S. (2005). The dynamics of ...
 • Hsiao, C. H., & Yang, C. (2011). The intellectual development ...
 • Khalifa, M., & Shen, K. N. (2008). Explaining the adoption ...
 • Kim, C., Galliers, R. D., Shin, N., Ryoo, J. H., ...
 • Kim, S., & Jones, C. (2009). Online shopping and moderating ...
 • Kim, J., & Forsythe, S. (2008). Adoption of Virtual Try-on ...
 • Laohapensang, O. (2009). Factors influencing intermet shopping behaviour: a survey ...
 • Lee, M. C. (2009). Factors influencing the adoption of internet ...
 • Lin, H. F. (2008). Predicting consumef intentions to shop online: ...
 • Shih, Hung-Pin. (2004). "An empirical study on predicting user acceptance ...
 • Stamp, M. (2011). Information security: principles and practice. John Wiley ...
 • Feb., 2015 Shahid Beheshti Conference Center, Tehran ...
 • Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology ...
 • Tong, X. (2010). A cross-nationl investigation of an extended technology ...
 • Vijayasarathy, L. R. (2004). Predicting consumef intentions to use on-line ...
 • Wu, I. L, & Chen, J. L. (2005). An extension ...
 • Feb., 2015 Shahid Beheshti Conference Center, Tehran ...
 • نمایش کامل مراجع