تأثیر برخی از پارامتر های سوزن زنی و وزن واحد سطح بر مقاومت سوراخ شدگی پارچه های ژئوتکستایل منسوج نبافته

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 530

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC10_086

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

لایه های ژئوتکستایل به طور اعم و انواع پارچه های بی بافت سوزن زنی شده به طور اخص، بخش مهمی از ژئوسنتتیک ها را به دلیل جنبه اقتصادی و همچنین قابلیت تنوع و در خصوصیت مکانیکی و فیزیکی شامل می شود. عدم تعیین خواص مکانیکی مناسب برای شرایط ساخت وساز می تواند منجر به آسیب های فیزیکی به ژئوتکستایل شود به طوری که پس از آن ممکن است خصوصیات مورد نیاز برای عملکرد مناسب را به مخاطره بیندازد. در این تحقیق برای اندازه گیری رفتار سوراخ شدگی لایه های ژئوتکستایل تعداد 75 نمونه با اوزان واحد سطح متفاوت و پارامترهای مختلف سوزن زنی تهیه گردید. اندازه گیری رفتار سوراخ شدگی به کمک استوانه فلزی و گیره ای که بر روی دستگاه استحکام سراپرده شده است انجام گرفت. در نهایت میانگین نتایج که مبین رفتار سوراخ شدگی نمونه های مورد آزمون است و غالب حداکثر نیرو، ازدیاد طول و انرژی در نقطه پارگی حاصل گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS نشان می دهد که در حالی که متغیرهای مورد آزمایش اثر معنی داری بر روی رفتار سوراخ شدگی لایه ای بی بافت دارند، اما تأثیر متغیر وزن واحد سطح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نویسندگان

حسین رحیمی

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد یزد

محمد رحیمی

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد یزد

حسن مشروطه

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد یزد

سعید فتاحی

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد یزد