سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از اجرای پروژه های زیربنایی درشهر ایذه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 712

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF01_002

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

چکیده مقاله:

در جامعه امروز نیاز بشر به همزیستی در سطح بالایی احساس میگردد و این همزیستی در غالب شهرها تحقق مییابد. سازمان اداره کننده ی شهرها،شهرداری است که مسولیت مدیریت شهری را بر عهده دارد. نظام مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزایرسمی و غیر رسمی ذیربط و موثر در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و کالبدی حیات شهرها با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدارشهر. این توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد شهرداری رضایت داشته باشند زیرا که رضایتمندی شهرونداناز عملکرد شهرداری، عامل اصلی بهبود مستمر در فرایند کارهایی است که در جهت افزایش کارایی و بهبود کیفیت مدیریت جامع شهری صورتمیگیرد. هدف از این پژوهش سنجش میزان رضایتمندی شهروندان در اجرای پروژهای زیربنایی در شهر ایذه میباشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیتنظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه توصیفی- تحلیلی میباشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهر ایذه در خردادماه سال 1394تشکیلمیدهند که با استفاده از فرمول کوکران 322نفر به عنوان حجم نمونه برای تکمیل برسشنامه استفاده شده است. شیوه ی نمونه گیری نیز به صورت تصادفیساده تعیین گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار spssاستفاده شده است. این پژوهش برگرفته از 3 فرضیه میباشد. یافته هایپژوهش در فرضیه اول نشان از آن است که رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری پایینتر از حد متوسط است. همچنین در فرضیه دوم مولفه های پایگاهاقتصادی تاثیر مستقیم و معنی داری بر رضایتمندی دارد و در فرضیه سوم رابطه مشارکت شهروندان و رضایتمندی در سطح معنی داری خیلی بالا یعنی0/633مورد تایید قرار گرفت.

نویسندگان

بیژن دادرس

رئیس دانشگاه پیام نور واحد بروجن

اصغر نوروزی

استاد دانشگاه پیام نور واحد بروجن

کوروش کیانی ده کیانی

کارشناس ارشد برنامه ریزی مسکن

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابراهیم زاده، عیسی، کاظمی زاد، ‌شمس اله، (1392) میزان رضایتمندی ...
 • برک پور‌ناصره‌گوهری ب، حامد، کریمی، مهدی، (389 1) ارزیابی عملکرد ...
 • بحرانی، شعله‌سروش امریم، (1387) بررسی میزان و عوامل موثر بر ...
 • تقوایی، مسعود، بابا نسب _ رضا _ موسوی _ چمرا ...
 • حاجی نژاد، علی و همکاران، (1389) بررسی متغیرهای فردی موثر ...
 • حکمت نیا، حسن، ‌موسوی، میر نجف، (1386) سنجش میزان و ...
 • رحب صلاحی، حسین، (1381) ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و ...
 • رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی و عسگری زاده، زهرا (1388)، رضایت‌مندی ...
 • رفیع پور، سعیده هاشم داداش پور؛ مریم رحمانی؛ فرامرز هادوی(1389) ...
 • سعید نیا، احمد (1383)، کتاب سبز شهرداری ها جلد یازدهم ...
 • علوی تبار، علیرضا(1379)، بررسی الگوی مشارکت در اداره امور شهرها، ...
 • کامیار، غلامرضا(1379)، حقوق شهرسازی به انظمام قوانین مربوط به شهرسازی، ...
 • کامیار، غلامرضا، (1385) حقوق شهری و شهرسازی، انتشارات مجد. ...
 • گلابی، سیاوش(1379) جامعه شناسی نمانها، انتشارات میترا، تهران. ...
 • معیدفر، سعید، ذهانی، قربانعلی(384 1)بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و ...
 • Akgul, Deniz(2012), (Measuring the satisfaction of citizens for the services ...
 • Dekker karien & Sako Musterd & Ronald van Kempen. (2007) ...
 • Gutierrez Rodriguez, P.; Vazquez Burguete, J.; Vaughan, R.; Edwards, J.(2009), ...
 • Hourihhan, k(1984). Context _ Dependent Model S of residential satisfaction, ...
 • Jamis , D .B ernstien, Land Use Considerations In Jrban ...
 • Lee, C.E., Gim, G., Yoo, B (2009). The Effect of ...
 • Stureat, Robert D (1987): Library Management, (3rd Ed), _ ittleton, ...
 • Van Ryzin, G., et all (2004). Divers and Consequences of ...
 • Customer Satisfaction Index Model to New York City. Public Admini ...
 • Van Ryzin, G (2006) Pieces of a puzzle: Linking government ...
 • نمایش کامل مراجع