مدلسازی سینتیک و همدمای فرآیند جذب دی متیل سولفیدکسید ( DMSO ) از محلول آبی توسط کیتوزان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 830

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPC01_043

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

چکیده مقاله:

جزء حلالهای آلیDMSO و با راندمان بالا ست که در اکثر ق سمت های دنیا از آن ا ستفاده می شود. کیتوزان یک بیوپلیمر ا ست که دارای گروه های آمین آزاد ا ست که به آن خواص مختلفی از جمله خواص ضدمیکروبی، ضدا سیدی، انعقاد سازی و ... می دهد. به منظور شنا سایی جاذب آنالیز SEM و FRIT انجام شد. پارامترهای pH اولیه در جذب غلظت اولیه آلاینده و زمانتماس و شنا سایی سینتیکی و تعادلی فر آیند ناپیو سته جذب د ر دمایهای مختلفت مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمایشگاهی نشگان داد که کیتوزان میتواند جاذب بسیار خوبی برای جداسازی DMSO از پسابهای صنعتی باشد. برای به دست آوردن مدل تعادل فرآیند جذب DMSO ، چهار مدل همدما مورد بررسی قرار گرفت که بین آنها، همدمای فروندلیچ تطابق مناسبی با دادههای آزمایشگاهی دا شت . برای تمامی مدلها، تابع خطا )مجموع مربعات خطا( و ضریب رگرا سیون محا سبه شده ا ست. pH بهینه برای این سامانه برابر 6 به د ست آمد . مدلهای سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم، الوویچ 2 و نفوذ درون ذره ای مورد بررسی قرارگرفت، که مدل شبه درجه دوم بیشترین تطبیق را با دادههای آزمایشگاهی از خود نشان داد. بیشترین میزان جذب در pH برابر 6 با 174 / 1 میلیگرم برمیلیگرم جاذب میباشد.

نویسندگان

سامان براتی

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ماهشهر، ماهشهر، ایران

منا عیدی زاده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ماهشهر، ماهشهر، ایران

کوروش جعفری

کارشناسی، دانشگاه صنعت نفت، ایران.

محسن عباسی

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سیدامامی، ک. "اخلاق و محیط زیست «رهیافتی اسلامی»"، انتشارات دانشگاه ...
 • [ء. تویسرکانی، حجت. "کیتین وکیتونسان: ساختار، خصوصیات و کاربردها"، بوم ...
 • اول اردیبهشت ماه 1395 ؛ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ...
 • ed. Washington اه21 [19].APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the ...
 • خرم فر، ش، محمودی، ن.م، آرامی، م.و، قرنجیگ، ک.، 1388"رنگبری ...
 • . جعفرزاده حقیقی، نعمت الله؛ منگلی زاده، نظام الدین؛ هرمزی ...
 • .رادی.مسعود، سلطانیان.محمد، پیرصاحب، مقداد، شرفی. کیومرث، سلطانیان.سپیده، مظفری.آرزو. بررسی کارایی ...
 • اول اردیبهشت ماه 1395 ؛ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ...
 • حذف سرب از محیط‌های آبی- مطالعه ایزوترم و سینتیک واکنش. ...
 • .Schonberger, H. and Schafer, T. Best Availabe Techniques in Textile ...
 • .Eddy, M. Wastewater engineering, treatment and reuse, Tata Mc Graw-Hill, ...
 • .Operational Guide -Use of Sorbents for oil 2009 spill Response ...
 • . M EP C/OP RC -HN S/TG9/INF , 3/Information Services ...
 • .Weltrowski, M., Martel, B., Morcellent, M. 1996. Chitosan N-benzyl sulfonate ...
 • .Bailey, S.E., Olin, T.J., Bricka, R.M., Adrian, D.D., A review ...
 • .Babel, S., Kurniawan, T.A., A review of low cost adsorbens ...
 • .Won, S. W.; Kim, H. J.; Choi, S. H.; Chung, ...
 • .Ozcan, A.; Oncu, A. E.; Ozcan, A. S.; Coll.Surf. A. ...
 • . Uzun, I.Dyes Pigments. 70, 76-83, 2006. ...
 • .Wang, Y.; Mu, Y.; Zhao, Q. B.; Yu, H. Q.; ...
 • .Jiaxn Han, et al. "In-situ improved phenol adsorption _ ions ...
 • Selvaraj, R., Jei-Won, Y., Younghun, K., Yongju, J., Yeong-Keong, H., ...
 • .Kavitha, D., Namasivayam, C., Recycling coir pith, an agriculture solid ...
 • .Hameed, B.H., Removal of cationic dye from aqueos solution using ...
 • .Nemr AE. Potential of Pomegranate Husk Carbon for C (VI) ...
 • Isotherm Studies. J Hazard Mater 2009;161 :132-41. ...
 • .Aber, S., Amani -Ghadimi, A.R., and Mirzajani, V. (2009) ."Removal ...
 • .Hedimann, I., and Calmano, W. (2008). "Removal of Cr (VI) ...
 • .Hedimann, I., and Calmano, W.(200 8)."Removal of Zn (II), Cu ...
 • .Bazrafshan, E., Mahavi, A. H., Naseri, S., and Mesdaghinia, A. ...
 • .Kakavandi B, Esrafili A, Mohseni-B andpi A, Jonidi JA, Rezaei ...
 • .Catalfamoa P, Arrigoa I, Primeranoa P, Corigliano F. zeolitized pumice ...
 • .Costa, A.C.A.da., Leite, S. G. F. Biotechnol. Lett, 1991, 13, ...
 • .Franco Ferrero, et al. "Adsorption of chromate and cupric ions ...
 • .Mall ID, Srivastava VC, Agarwal NK, Mishra IM. Adsorptive removal ...
 • .Alkan, M., Demeirbas, O., Dogan, M., Sorption of acid red ...
 • .Mohamed, MM., Acid dye remova: Coparison of surfactant - modified ...
 • .Mcafee, B.J., et al. "Biosorption of metal ions using chitosan, ...
 • .Aydn, Y.A. and Aksoy, N.D" .Adsorption of chromium on chitosan: ...
 • .George Z. Kyzas, et al. "Copper and chromium (VI) removal ...
 • .Zhai, Y., et al. "Study of adsorbent derived from sewage ...
 • .D.Saravanan, et al. "Sorption studies on heavy metal removal using ...
 • .Bansal RC. Activated carbon adsorption. CRC; 2005. ...
 • .Ong ST, Lee CK, Zainal Z. Removal of basic and ...
 • .Sulak MT, Demirbas E, Kobya M. Removal of Astrazon Yellow ...
 • . Uzun A. Kinetics of the adsorption of reactive dyes ...
 • .Dong-Wan Cho, et al. "A novel chito S an/c lay/magnetite ...
 • نمایش کامل مراجع