اهمیت آنالیز مدل های هم ارز در مدل سازی داده های سونداژ الکتریکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,132

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_072

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

سونداژزنی الکتریکی با آرایش شلومبرژه یکی از متداول ترین روش ژئوفیزیکی برای اکتشاف سفره های آب زیر زمینی است. برای کسب نتایج صحیح از نتایج سونداژزنی داه های برداشت شده باید بطریق مناسب مورد مدل سازی معکوس قرار گیرند تا پارامترهای لایه های زیر سطحی مشخص شوند. اگرچه نتایج مدل سازی ها اطلاعات ارزشمندی از وضعیت زمین در محل هر سونداژ ارائه می دهند ولی بدلیل بعضی از محدودیت ها این نتایج یکتا نمی باشند. در مطالعه حاضر نشان داده می شود که چگونه با انتخاب مدل اولیه مناسب و مدل سازی معکوس هموار و پارامتری و همچنین تحلیل مدل های هم ارز می توان نتایج بهتری را کسب کرد. آنالیز مدل های هم ارز داده های سونداژ الکتریکی مجاور یکی از چاه های آب نشان می دهد که نتایج مدل سازی پارامتری حاصل از دقت خوبی خصوصًا برای عمق لایه آبدار برخوردار است.

کلیدواژه ها:

سونداژ زنی الکتریکی ، آرایش شلومبرژه ، مدل سازی معکوس هموار و پارامتری ، آنالیز مدل های هم ارز ، پارامترهای مدل

نویسندگان

علی مرادزاده

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرامرز دولتی ارده جانی

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود