استفاده از اطلاعات ژئوفیزیک هوایی در شناسی خطواره های مدفون و کاربرد آن در لرزه خیزی استان آذربایجان شرقی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,820

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_040

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

منطقه مورد بررسی شامل نه ورقه 1:1000000 جلفا، سفیدرورد، ورزقان،مرند،تبریز،خواجه، آزادشهر،اسکو، بستان آباد در استان آذربایجان شرقی می باشد این گستره نیز به مانند سایر مناطق ایران به تکتونیک فعال، زین لرزه های متعددی را تجربه کرده اس. داده های مورد استفاده در این گستره شامل داده های ژئوفیزیک هوایی به روش مغناطیس سنجی با فاصله خطوط پرواز 7/5کیلومتر و ارتفاع بارومتریک 2500 متر و داده های سازمان انرژی اتمی با فاصله خطوط پرواز 500 متر و ارتفاع 120 متر می باشد. اطلاعات زمین لرزه های مورد استفاده مربوط به شبکه محلی تبریز بین سالهای 1995 تا 2005 می باشد که بزرگی آنها تا 4/9درجه ریشتر و ژرفای کانونی آنها تا 39/5 کیلومتر متغییر می باشد. در این مطالعه خطواره های مغناطیس مدفون و سطحی به کمک داده های فوق الذکر استخراج شده و پس از مقایسه با گسلهای زمین شناسی نتایج بدست آمده بیانگر این است که در بیشتر مناطق ارتباط نزدیکی بین لایه ساختاری نهایی و رو مرکز زمین لرزه های گستره مورد نظر وجود دارد همچنین وضعیت لرزه زمین ساختی گستره مکورد نظر با نگرشی بر موقعیت و وضعیت خطواره ها و ویژگی زمین لرزه های منطقه بررسی شده است و نیز عمق این خطواره ها به روش مدلسازی اویلر محاسبه گردیده است و با عمق زمین لرزه های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان

هدیه نازی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نسرین امیرمطلبی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مکحمدرضا قیاطانچی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

عبداله سعیدی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور