کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی نمودارهای پتروفیزیکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,819

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_022

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

چاه پیمایی، یکی از رو شهای مهم در اکتشاف و استخراج نفت و گاز است و شناخت پارامترهای پتروفیزیکی وسنگ شناسی با استفاده از داده های چاه پیمایی، مستلزم در دسترس بودن انواع نمودارهای چا هپیمایی م یباشد. هدف از این مطالعه مدل سازی یک شبکه عصبی مصنوعی و تعمیم آن جهت پیش بینی و تخمین یکی از مه مت رین نمودارهای پتروفیزیکی چاه تحت عنوان فاکتور فتوالکتریک (Pef) در میدان نفتی اهواز واقع در جنوب غربی اهواز می باشد و بدین منظور از الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است. شبکه طراحی شده یک شبکه سه لایه است که در آن از نمودارهای مقاوم تویژه، دانسیته، نوترون اصلاحی، صوتی و گاما به عنوان الگوهای ورودی می باشند. در نهایت نمودار pef پی شبینی شده توسط شبکه عصبی با pef حاصل از نمودارها مقایسه شده و شبکه به میانگین مربعات خطای حدود 0/01 و ضریب همبستگی حدود 0/9 همگرا گردیده است.

نویسندگان

الهام بخشی

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

علی مرادزاده

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود