ارزیابی ناحیه قم از نظر تشکیل تله های نفتی با استفاده از تفسیر و مدلسازی داده های گرانی و مغناطیسی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,549

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_017

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

جهت اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و به منظور تعیین وضعیت تله های نفتی مناسب در زیر رسوبات و خصوصًا تعیین چین خوردگی های سازند قم همراه با بررسی وضعیت منطقه از نظر توده های آذرین، اندازه گیری های گرانی و مغناطیسی در ٢٠٥٩ ایستگاه انجام شد. پس از تصحیحات لازم نقشه های آنومالی بوگر و شدت کل مغناطیسی تهیه و مورد تفسیر و مدلسازی 2/5 بعدی قرار گرفت. جهت انجام مدلسازی داده های گرانی از نرم افزار GRAV٢DC و برای مدلسازی داده های مغناطیسی از نرم افزار MAG٢DC استفاده شده است. تعبیر و تفسیر کمی و کیفی و نتایج مدلسازی نشان داد اگر چه تنها آنومالی مثبت A در نقشه باقیمانده گرانی منطقه می تواند از نظر اکتشافات بعدی مورد توجه قرار گیرد و این آنومالی از عمق کافی برخوردار می باشد ولی در قسمتی از این آنومالی مثبت شدت میدان مغناطیسی بالا بوده و همچنین تحت تأثیر گسل های اطراف خود قرار گرفته که اهمیت آن را جهت اولویت های بعدی اکتشافی منتفی می سازد.

کلیدواژه ها:

مدل سازی پیشرو ، تله های نفتی ، باقی مانده ، برداشت های گرانی و مغناطیس ، نرم افزار GRAV٢DC MAG٢DC

نویسندگان

فرامرز دولتی ارده جانی

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

علی مرادزاده

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدرضا قاضی مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود