تخمین عدم قطعیت داده ها و مدل در مسائل معکوس خطی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,621

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_007

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

اطلاعات در مورد خطای موجود در داده ها برای حل هر مسألة معکوسی ضروریست، در غیر اینصورت تخمین مدل اصلی غیر ممکن خواهد بود . اما در عمل، بخصو ص هنگامی که عملیات برداشت داده فقط یک بار انجام می گیرد، بندرت تخمین مستقیمی از خطای موجود در داده ها در دست است. در این مقاله با ایجاد تعادل بین داده های حاصل از مدل و ساختار داده ها یا مدل، مشخصات نوفه هم بر پایة مدل بدست آمده و هم مستقل از مدل برای یک م شاهدة منفرد از داده ها تخمین زده می شود. آنگاه با مشخصات بدست آمده از نوفه به همراه اطلاعات اولیه در مورد پارامترهای مدل اصلی، بازة اطمینانی حول پارامترهای مدل نهایی بدست می آید که هم نسبت به اطلاعات اولیه خیلی محدودتر است و هم با مدل اصلی همخوانی بسیار خوبی دارد. رو شهای بیان شده بر روی داده های مصنوعی پروفیل لرزه ای قائم نشان داده می شوند.

نویسندگان

علی غلامی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

عبدالرحیم جواهریان

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران