بهره گیری از فن آوری های سنجش از دور و GIS در تهیه آمار و نقشه اراضی زیر کشت برنج در شمال کشور (شهرستان های آمل و بابل)

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 81
سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,300

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO81_18

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1384

چکیده مقاله:

برای برآورد سطح و تهیه نقشه اراضی زیر کشت برنج در شهرستان های آمل و بابل داده های رقومی TM مربوط به 28 اردیبهشت 1377 در محیط نرم افزار Easi/Pace تجزیه و تحلیل شده اند. بررسی های بعمل آمده برروی تصاویر نشان داده است که داده ها علیرغم تصحیحات اولیه (زمین مرجع سازی) مقداری جابجایی هندسی نسبت به خطوط رقومی مربوط به رودخانه ها و جاد ه ها (نقشه های مبنا) داشته که به کمک عمل تطابق هندسی، این جابجایی با دقت قابل قبولی بر طرف شده است. همچنین خطای رادیومتری Banding در تصاویر موجود، که نظر به هدف طرح و تکنیک های اجرایی مورد استفاده از این خطا چشم پوشی شده است. جهت استخراج نمونه های زمینی، منطقه بر روی تصویر به بلوک های 10*10 کیلومتری و هر یک از بلوک ها به سلول های (Segments) در 1*1 کیلومتری تقسیم شده و تعداد 20 سلول به طور بلوکی تصادفی بعنوان قطعات نمونه زمینی منظور شده اند. محل این قطعات نمونه در روی زمین به کمک دستگاه GPS شناسایی و مرز عوارض موجود در داخل آنها بر روی تصاویر ترسیم و کدگذاری شده است. ازرقومی سازی پلی گون های مربوط به قطعات نمونه زمینی در محیط نرم افزار Arc/Info نقشه واقعیت زمینی نمونه ای (Sampling Ground Truth) وهمچنین شناسایی محل نمونه های تعلیمی (Training sites) جهت طبقه بندی تصاویر حاصل شده است. پس از انتخاب نمونه های طیفی، تصاویر با الگوریتم حداکثردرست نمایی طبقه بندی شده وکلاسه های موضوعی شامل اراضی زیرکشت برنج ،اراضی انسان ساخت، آب بندان، نیزار، ابر، سایه ابر(سایه در برنج زار و سایه در جنگل)، باغات وکشت های آبی غیر برنج از همدیگر تفکیک شدند. مساحت اراضی زیر کشت برنج شهرستان آمل 33789 هکتار و در شهرستان بابل 43399 هکتار برآورد گردیده است . نتایج حاصل از ارزیابی دقت نقشه حاصل از طبقه بندی به کمک نقشه واقعیت زمینی نمونه ای(تنها درمحل کلاسه مربوط به برنج)نشان دادکه دقت کلی (Overall Accuracy) معادل 98/39 درصد وضریب کاپا (Kappa Coeficient) معادل 0/98 بوده است.

نویسندگان

سعید ساروئی

کارشناس سنجش از دور دفتر آمار و فناوری اطلاعات – وزارت جهاد کشاورزی

علی نصیری

کارشناس سنجش از دور دفتر آمار و فناوری اطلاعات – وزارت جهاد کشاورزی