ارزیابی اثرات توپوگرافی بر پاسخ لرزه ای شیبها و شیروانیهای خاکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,714

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICELC01_68

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله تحلیل دینامیکی پارامتریک عوارض شیروانی دو بعدی در فضای زمان توس ط روش اجزای مرزی (BEM) ارائه شده است. هندسه و مشخصات ژئومکانیکی شیروانیها ی دو بعدی از عوامل تعیین کننده پاسخ لرزه ای این نوع ساختگاه ها بشمار می روند .در این مقاله پاسخ لرزه ای شیروانیهای دوبعدی از طریق مطالعات پارامتریک حساسیت سنجی نسبت به خصوصیات هندسی ، ژئومکانیکی و نیز طول امواج مهاجم درون صفحه ای قائم P و SV بررسی شده است.نتایج حاصله در فضای زمان و فرکانس به روشنی وابستگی بزرگنمایی به پارامترهای فو ق الذکر را تبیین ساخته است.همچنین رابطه ای جهت برآورد پریود طبیعی توپوگرافی پیشنهاد شده که در تدقیق مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای قابل استفاده است.

نویسندگان

آرش رزمخواه

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

محسن کمالیان

استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

محمد کاظم جعفری

دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

حمیدرضا وثوقی فر

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر