مقایسه سیستم های مختلف اطلاع رسانی پدیده تسونامی به همراه معرفی بهترین سیستم برای شهرهای ساحل کشور

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,753

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICELC01_65

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله راه کارهای لازم برای اطلاع رسانی دقیق پدیدة تسونامی بهمراه تحلیل سیستمهای مختلف آن، ارائه شده است . تسونامی یکی از هولناکترین حوادث طبیعی است، که سواحل را تهدید می نماید . بهترین راه ممکن کاهش تلفات جانی تخلیه سریع سواحل می باشد . مکان های امن جاهایی هستند که به واسطه ارتفاع بالای آنها از گزند امواج ویرانگر تسونامی در امان می باشد.در واقع معیار اصلی در توسعه فرهنگ مقابله با خطرات ناشی از تسونامی بر مبنای چگونگی و سرعت تخلیه مناطق ساحلی استوار است . بر این اساس جلب همکاری مردم اهمیت بسیاری در بهبود مدیریت بحران دارد . نقش همکاری مردم، از طریق بالابردن آگاهی آنها و نیز ارائه آموزش مناسب برای نجات جان خود و دیگران در هنگام بروز بلایای طبیعی، جزء اصول اساسی مدیریت بحران است . برای بالابردن آگاهی مردم را ه های بسیار زیادی وج ود دارد، از جمله می توان به استفاده از : تصاویر ، تابلوهای هشدار دهنده ، برد های الکترونیک ، استفاده از آژیرهای هشداردهنده و غیره اشاره نمود . به همین منظور اکثر کشورهایی که توسط تسونامی تهدید می شوند، راهکارهایی برای اطلاع رسانی مردم از وقوع تسونامی و همچن ین نجات جان آنها به کار می گیرند . به طور کلی می توان سیستم های اطلاع رسانی پدیده تسونامی را به دو بخش تقسیم نمود . بخش اول مربوط به مراکز هشداردهنده تسونامی می باشد که مراکز ساحلی را از وقوع تسونامی آگاه می نمایند . بخش دوم مربوط به نهادهای در ارتباط با مدیر یت بحران منطقه می باشد، که این نهادها تصمیمات و اقدامات لازم را راهبری می نمایند . سیستم های اعلام بحران به سیستم های پیشرفته مانند ژاپن ،هاوایی و شیلی و سیستم های غیر پیشرفته مانند آلاسکا ، کالیفرنیا ، اورگان ، واشنگتن تقسیم می شوند . در این مقاله سیستم ه ای ژاپن و هاوایی و چکیده ای از سیستم های غیرپیشرفته مورد بحث قرار گرفته است. در پایان این سیتمها با یکدیگر مقایسه شده اند . با این مقایسه می توان راهکارهای مناسبی را برای اطلاع رسانی پدیده تسونامی در سواحل کشور مورد استفاده قرارداد.

نویسندگان

مهدی سرلک

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

بهروز محمودی

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب