ارزیابی عوامل موثر بر توانمندی اقتصادی مطالعه موردی :زنان آسیب پذیر شهر تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IUEAM-3-12_001

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1395

چکیده مقاله:

توانمندسازی فرایندی است که طی آن فرد از نیازها خواسته های درونی و قابلیت های خود آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها به کسب توانایی های لازم می پردازد در پژوهش حاضر درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی عوامل موثر بر رشد و موانع آن با دو روش کیفی نظریه بنیانی و کمی تحلیل همبستگی بررسی شده اند برای جمع آوری اطلاعات کیفی از فنون مصاحبه عمیق بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق موانع توانمند سازی زنان بر اساس سه عامل نگرش و میزان شدت تجربه آموزش و پایگاه اجتماعی اقتصادی اشتغال زنان در قالب 33 گویه بررسی شوند نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال متوازن سازی درآمد و هزینه پس انداز و کارآفرینی در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد نقش تعیین کننده و بسزایی داشته باشد

کلیدواژه ها:

توانمندسازی ، زنان آسیب پذیر ، نظریه بنیانی ، ستاد توانمند سازی زنان شهرداری تهران

نویسندگان

مهرداد نوابخش

استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

مصطفی ازکیا

استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

منصور وثوقی

استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

زهرا سادات مشیر استخاره

دکتری جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران