بررسی تأثیر میزان شوری آب آبیاری و عمق کاشت در رقم نخودفرنگی PEA ALDERMAN

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 376

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_098

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی اثر سطوح شوری کلرید سدیم و عمق کاشت، بر صفات طول ساقه، تعداد برگ ها بعد از 11 روز و تعداد روز برای ظهور گیاهچه در ژنوتیپ PEA ALDERMAN آزمایشی با استفاده از سه سطح شوری کلرید سدیم )شوری 0/5% و شوری 1/5% و شوری 2%) سه عمق کاشت ( 1 و 2 و 3 سانتیمتر) و ژنوتیپ PEA ALDERMAN به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح عمق کاشت، برای سه صفت مورد ارزیابی اختلاف معنیداری وجود دارد اما بین سطوح تنش شوری، تنها برای دو صفت طول ساقه و تعداد برگها بعد از 12 روز اختلاف معنیدار در سطح احتمال 5 درصد وجود دارد.بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین فاکتورها، بیشترین طول ساقه و تعداد برگها بعد از 12 روز مربوط به عمقهای کاشت 1 و 2 سانتیمتر و کمترین آنها مربوط به عمق کاشت سه سانتیمتر بود. نتایج نشان داد با افزایش عمق کاشت، تعداد روز برای ظهور گیاهچه افزایش مییابد. همچنین نتایج مقایسه میانگین سطوح تنش شوری نشان داد که کلیه صفات به جز تعداد روز برای ظهور گیاهچه تحت تأثیر تنش شوری قرار گرفته و با افزایش غلظت کلرید سدیم در آب آبیاری، صفات طول ساقه و تعداد برگها بعد از 12 روز کاهش می یابد.

نویسندگان

بهنام طهماسب پور

دانشجوی دکترای رشته اصلاح نباتات -بیومتری ، دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • مختارپور، ح. بهرام، ر. زیادلو، ص. و کریمیان، ع. 1383. ...
  • Ashraf, M. and T. McNeilly .2004. Salinity tolerance in Brassica ...
  • Bruce, W. B. G. _ Edmeades and T. C. Barker. ...
  • Flowers, T. J. and S. A. Flowers.2005 .Why dose salinity ...
  • Molassiotis, A., T. Sotiropoulos, G. Tanou, G. Diamantidis _ I. ...
  • Munns, R. and M. Tester. 2008. Mechanisms of salinity tolerance. ...
  • Samaras, Y., R. A. Bressan, L. N. Csonka, M. G. ...
  • during drought and salinity. PP. 161-167. In: Smirnoff, N. and ...
  • Metabolism: Flexibility and Acclimation, BIOS Scientifr Publications, Lancaster, UK. Yoko, ...
  • نمایش کامل مراجع