تاثیرکودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی وکیفی ارقام گندم

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 505

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_050

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی اثر کود های بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی و برخی صفات زراعی ارقام گندم ازمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد که در ان سه رقم گندم ( کراس بولانی،کویر و سیستان) و کود بیولوژیک در پنج سطح ( کود گاوی 20 تن در هکتار،ورمی کمپوست 20 تن در هکتار، تلقیح نیتروباکتر،جلبک دریایی و بدون مصرف کود بیولوژیک به عنوان شاهد) مورد بررسی قرار گفتند. نتایج نشان داد که تمامی کود های بیولوژیک مورد استفاده موجب افزایش صفات زراعی هر سه رقم مورد مطالعه نسبت به شرایط عدم مصرف کو شدند. ولی رقم سیستان و کراس -بولانی در تیمار کود گاوی بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد را از خود نشان داد .رقم کویر نسبت به تیمار کودی نیتروباکتر عکس العمل خوبی نشان داد و در شرایط کودی ، عملکرد بالاتری نسبت به سایر تیمار های کودی از خود نشان داد .همچنین در بین ارقام مورد مطالعه رقم سیستان عملکرد بالاتری را نسبت به دو رقم دیگر در تمامی تیمار های کودی از خود نشان داد و رقم کراس - بولانی کمترین عملکرد را از این نظر به خود اختصاص داد.

نویسندگان

سمیرا خمر

کارشناس ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

حمیدرضا مبصر

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان