کودک آزاری و والدین معتاد

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 785

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASIBCONF01_727

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به بررسی کودک آزاری در والدین مصرف کننده مواد بود. روش: 40 نوجوان شرکت کننده در جلسات ناراتین که والدین آنها مصرف کننده مواد بودند به صورت هدفمند وبا روش گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه عمیق با آنها انجام شد. مصاحبه ها تا حد اشباع ادامه یافت. نوجوانان 11 سال بودند که اکثراً تحصیلات دبیرستان ) 51 %( داشتند. نیمی از / اکثراً دختر ) 00 %(، با میانگین سن 2نوجوانان با هر دو والد خود زندگی می کردند. نیمی از والدین، مصرف کننده چندین ماده بودند. یافته ها: یافته ها نشان داد اکثر نوجوانان با استرس های متعددی اجتماعی اقتصادی در زندگی خود مواجه اند.همه نمونه پژوهش تحت خشونت و نوعی آزار و بدرفتاری با کودکان و نوجوانان قرار داشتند. غفلت و بی توجهی شایع بود. 01 % خشونت فیزیکی را تجربه کرده بودند. 51 % اعلام کردند سابقه مواجهه با خشونت جنسی داشتهاند. 40 % گزارش دادند که مجبور به کار اجباری هستند، 40 % گزارش دادند که مجبورند وظایف والدین خود را برعهده بگیرند. 81 %اعلام کردند که والدین در حضور آنها اقدام به مصرف مواد می کنند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که کودک آزاری در والدین معتاد شایع است. بنابراین ارائه مداخلات پیشگیرانه انتخابی، توجه خاص به فرزندان خانواده های اعتیاد، تدوین قوانین حمایتی، ایجاد مراکز حمایتی و آموزشی وتوانمند سازی این کودکان به منظورکاهش آسیب ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

الهه ابافت

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

ربابه نوری

استادیار، گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی، روانشناسی بالینی، تهران، ایران