مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بکارگیری در شرکتهایی با ساختار پیمانکاری عمومی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,607

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC04_070

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1386

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمانها به شناخت عمیقتر از مقوله مدیریت پروژه، سعی و تلاش آنان در کاربرد هر چه بیشتر این دانش و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی در مدیریت پروژه، ضرورت ارائه مدلی جهت ارزیابی وضعیت سازمانها از منظر میزان بلوغ و بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه، نقاط ضعف و قوت و گامهای مسیر رشد و بلوغ آنها بیشتر احساس می شود. در همین ارتباط طی سالهای اخیر تلاش گسترده ای جهت ارائه روشهای سیستماتیک جهت ارزیابی و ارتقاء میزان بلوغ مدیریت پروژه در سازمانها صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه در زمینه مدلهای بلوغ در سطح جهان مطالعات متعددی انجام شده و در کشور نیز به تازگی مطالعات اندکی در حال انجام است، در این مقاله تلاش می شود ویژگیهای کلی مدلهای بلوغ بیان و چندین مدل بلوغ معروف معرفی شوند و سپس مقایسه ای تطبیقی میان آنها صورت پذیرد. پس از این مقایسه و انتخاب مدل بهینه جهت سنجش بلوغ سازمانی مدیریت پروژه، یکی از شرکتهای بزرگ پیمانکاری عمومی در صنایع نیروگاهی و نفت و گاز ( شرکت مپنا) تحت بکارگیری این مدل قرار گرفته تا سطح بلوغ سازمانی آن و همچنین نقاط قوت و فرص تهای بهبود سازمان مورد نظر مشخص گردد.

نویسندگان

امیرحسین خامنه

کارشناس ارشد مدیریت اج

حمید زرگرپور

استادیار دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه امام حسین ( ع) قائم مقام مدیر ع