اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی:پیش نیاز مدیریت اثربخش نیروی انسانی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 908

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMCONF01_137

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

امروزه، بهبود بهره وری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت می باشد و در میان عوامل موثر بر بهره وری، عامل نیروی انسانی یکی ازعمده ترین و تاثیر گذار ترین عوامل به شمار می رود.از آنجا که حرکت در مسیر بهره وری بدون شناخت نقاط قوتوضعف عملکرد گذشته،تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف امکانپذیر نیست، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پنج عامل مهم موثر بر بهره وری نیروی انسانی)کاهش عوامل استرس زای سازمانی،کیفیت روابط اعضای سازمان،فرصت های رشد برای کارکنان،عدالت در ارزیابی ها،و کیفیت نظام جبران خدمت(،در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان می باشد.تحقیق حاضر کاربردی بوده و توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شامل کارمندان و مدیران بخش هایی از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به تعداد 413 نفر می باشد که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 171 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.تجزیه و تحلیل داده های آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارSPSSانجام گردیده KS T تک متغیره T مستقل و تحلیل واریانس یک متغیره استفاده می گردد.نتایج تحقیق نشان داد که در سازمان مورد بررسی، مولفه کیفیت روابط اعضای سازمان با میانگین3/261 بیشترین میزان و عدالت در ارزیابی ها با میانگین2/598 کمترین میزان را در سازمان دارد. )میانگین فرضی 4(. از نظرمدیران و کارکنان،از میان متغیرهای مورد بررسی، تنها کیفیت روابط اعضای سازمان، از حد متوسط بالاتر بوده و در سطح نسبتا مطلوبی قرار داشته است وسایر عوامل ، سطح قابل قبولی نداشته,و کار درجهت بهبود دادن آن ها، ضروری تر به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الهام جلالی جلال آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احدی نیا، ناصرالدین، (05 20)، راهکارهای افزایش بهره وری، تدبیر، ...
 • اقدسی، محمد، (377 1)، بیماری نرم افزاری و فنون انسان ...
 • الوانی، مهدی، وپرویز احمدی، (1380)، طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل ...
 • امیر خانی، طیبه ؛پورعزت، علی اصغر (1387).تاملی بر امکان توسعه ...
 • انصاری رنانی، قاسم، سبزی علی آبادی، سارا، (1388)، اولویت بندی ...
 • انصاری، اسماعیل، (377 1)، تاثیر نا به هنگامی در بهره ...
 • بازرگانی کیا، معصومه، (1384)، اندازه گیری و تحلیل بهره وری ...
 • براتی ارنانی، احمد، (378 1)، بهره وری شاخص پیشرفت سازمانی ...
 • پروکوپنکو.جوزف, 383 1, موانع بهره وری و کیفیت:عوامل بهره وری ...
 • , 1- پورآمن‌بهزاد، (377 1)، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته ...
 • توحیدی، حمید، (2010)، بهره وری تیمهای کاری و اثربخشی در ...
 • جمعی از اساتید مدیریت, (1378).بهره وری د مدیریت(مجموعه هفتم), نشر ...
 • مقالات نخستین همایش ملی بهره وری و توسعه جلد دوم، ...
 • حاجی خیاط، علیرضا، (384 1)، نقش آموزش های کوتاه مدت ...
 • حسین زاده، علی و محسن ناصری، (08 20)، عدالت سازمانی، ...
 • حسین زاده، علی(385 1)، بانک مقالات :www. mrfi، مشاوران httgیر ...
 • حسینی، سیده زهرا، (1389)، عدالت سازمانی و قرآن، پایگاه جامع ...
 • حکیمی پور، ابوالقاسم، (378 1)، نقدی بر بهره وری، کتاب ...
 • راعی ثانی، علی.(1384)؛ بررسی عوامل موثر بر انگیزش و رضایت ...
 • رضائیان، علی، (1380)، اصول مدیریت، تهران0ا نتشارات سمت. ...
 • ساعی، مسعود، (388 1)بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر ...
 • سلطانی، ایرج، (384 1)، بهره وری منابع انسانی، انتشارات ارکان. ...
 • سید جوادین، سید رضا ؛فراحی، محمد مهدی :طاهری عطار، غزاله ...
 • صمدی، پروین، و مهدیه کریمی، (1388)، نقش مولفه های انسان ...
 • علی پور، لطف اله، (1390)، استرس شغلی و مدیریت آن، ...
 • عمید, حسن(369 1).فرهنگ عمید.تهران.انتشارا ت امیرکبیر.. ...
 • قلی پور، رحمت الله، ماریا حمیدیان، (1388)، استخدام و بهره ...
 • کاتب, بابک, (385 1), کتاب مقالات نخستین همایش ملی بهره ...
 • کریمیان, ا میرهوشنگ, (377 1), نقش فرهنگ مدیران در ارتقای ...
 • گلرد, پروانه و میرمهدی سید اصفهانی, (377 1).طراحی حقوق و ...
 • مشبکی.اصغر.(378 1).مدیریت و بهره وری:اکسیر کار و تولید, کتاب بهره ...
 • مهرابیان, فردین.امیر اشکان نصیری پور و سکینه کشاورز محمدیان, (1390)بررسی ...
 • میرزایی، بهنام، (2 1 20)، .بررسی عوامل موثر برارتقا بهره ...
 • نعامی، عبدالزهرا ؛شکرکن، حسین .(1383)بررسی رابط ساده و چندگانه عدالت ...
 • هرسی, پاول و کنت بلانچارد.(375 1)مدیریت رفتار سازمانی با استفاده ...
 • Chapman, Ross, & A1 -Khawoldeh, Khleef, (2002), Quality Management Worldwide, ...
 • Charash, V. C&Spector, P.E (2001)."The Role of Justice in Organizations. ...
 • Greenberg. J(2004) ."Stress Fairness to Fare No Stress :managing WorkPlace ...
 • Robbins, S.P(200 1) _، ، Organizational B ehavior", New Dehli. ...
 • Savery, Lawsen K(1 99 8), Management And Productivity Increase , ...
 • Scandura, T.A(1 999) :Rethinking Le ader-Member Exchange: an Organizational Justice ...
 • Wysocki, Alen, F &Kepner, Karl w, (2 006) , Management ...
 • نمایش کامل مراجع