تعیین دمای پایه روز درجات گرمایش جهت تخمین مصرف انرژی گرمایشی در ساختمانهای کشور

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 587

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HVAC06_053

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

روش روز درجه، یکی از شناختهشده ترین و سادهترین روشها در صنعت تهویه مطبوع جهت تخمین نیاز انرژیهای گرمایشی و سرمایشی میباشد. در این تحقیق، روشی ساده و کاربردی جهت تخمین دمای پایه گرمایشمورد نیاز در محاسبات روز درجه )بررسی موردی یکی از ساختمانهای شهرداری تهران( ارائه و در ادامه به بررسی دمای پایه در چند نمونه ساختمان شبیهسازیشده در دو شهر تهران و تبریز پرداخته شده است.طبق تحلیل انجام شده، دمای پایه روزدرجات گرمایشی برای ساختمانهای مسکونی با پوسته بهینه در بازه ℃ 20 - 16 و برای ساختمانهای غیربهینه در بازه ℃ 22 - 18 قرار گرفت و در موردساختمانهای اداری با توجه به ماهیت 24 ساعتی روز درجه در مقابل ساعات کاری محدود ساختمان اداری، دمای پایه به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.

کلیدواژه ها:

روز درجه گرمایش ، دمای پایه ، تخمین مصرف انرژی گرمایشی

نویسندگان

فرزاد رضوانی

کارشناس ارشد انرژی، شرکت خبرگان بهینهساز؛

حسن نادری مهابادی

کارشناس ارشد انرژی، شرکت خبرگان بهینهساز

فرهاد مینایی

کارشناس معماری، شرکت خبرگان بهینهساز

سعید امانی

مدیر دفتر بهرهوری انرژی بخش ساختمان، سازمان بهرهوری انرژی ایران