کلونینگ ژن MpaE از مجموعه ژنی MPA پنی سیلیوم براویکمپکتوم

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 459

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF02_181

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف: مایکوفنولیک اسید MPA یک متابولیک ثانویه قارچی با خاصیت ضد ویروسی ، ضد قارچی ، ضد باکتریایی، ضد تومور و ضد پ سوریاس میبا شد.این ماده به عنوان داروی سرکوب کننده سی ستم ایمنی بدن در بیماران پیوند اع ضای قلب ، کلیه و کبد کاربرد داشته که در حضور آن تکثیر لنفوسیت های BوT محدود میشو د.ژن MpaE بخشی از مجموعه ژنی 25 کیلو دالتونی از ژنوم پنی سیلیوم براویکمپکتوم میباشد مواد و روش ها :DNA ژنومی از پنی سیلیوم براویکمپکتوم که در محیط YES ک شت داده شده بود ا ستخراج گردید.جهت تکثیر بخش MpaE پرایمرهای ویژه با ا ستفاده از نرم افزار Gene Runner و بر ا ساس توالی ژنوم پنی سیلیوم براویکمپکتوم سویه IBT23078 با شماره دسترسی HQ731031.1 طراحی شدند.ژن MpaE تکثیر شده به داخل و کتور کلونینگ PTG19-T کلون شده و درون باکتری E.coli سویه Top10 ترانسفورم گردید. نتایج : کلون ژن MpaE به دروون وکتور کلونینگ PTG19-T توسط PCR تایید گردید. بحث : محصول تکثیر شده MpaE در حدود 950 نوکلئوتید بوده که بزرگتر از ژن MpaE گزارش شده در بانک اطلاعاتی 786 نوکلئوتید میباشد که این نشان دهنده سویه جدیدی از قارچ پنی سیلیوم براویکمپکتوم میباشد.

نویسندگان

نرمین وطنی

گروه زیست شناسی و پژوهشکده بیوتکنولوژی.دانشکده علوم.دانشگاه ارومیه.ارومیه.ایران

فاطمه رحمانی

گروه زیست شناسی و پژوهشکده بیوتکنولوژی.دانشکده علوم.دانشگاه ارومیه.ارومیه.ایران

یوبرت قوستا

گروه گیاه پزشکی.دانشکده کشاورزی. دانشگاه ارومیه.ارومیه.ایران

مهدی ایمانی

گروه علوم پایه . دانشکده دامپزشکی. دانشگاه ارومیه.ارومیه.ایران