بررسی نگرش مذهبی باراهبردهای مقابله با درد زنان مبتلا به سرطان پستان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 550

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARTHUMAN01_173

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف رابطه نگرش مذهبی با راهبردهای مقابله با درد زنان مبتلا به سرطان پستان شهر کرمان انجام شد.با توجه به هدف مورد نظر روش پژوهش از نوع همبستگی بوده است.جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان شهر کرمان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های دینداری گلاک و استارک وراهبردهای مقابله با درد روزنشتایل و کیف پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمونهای ماتریس همبستگی، رگرسیون و معادلات سا ختاری و با استفاده از نرم افزار spss و Amosتحلیل شدند. نتایج نشان دادند که ضریب رگرسیون رابطه نگرش مذهبی با بعد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی به ترتیب برابر با 0/563، 0/839، 0/434و 0/172 است (0/05>p)از آنجا که ضریب رگرسیون رابطه نگرش مذهبی با راهبردهای مقابله با درد برابر 0/334 است.در نتیجه بین نگرش مذهبی و راهبردهای مقابله با درد رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نگرش مذهبی ، راهبردهای مقابله با درد ، سرطان پستان ،

نویسندگان

مهری صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده ادبیات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

نوشیروان خضری مقدم

استادیار،دانشکده ادبیات ،دانشگاه شهید باهنر،کرمان

زهرا زین الدینی میمند

استادیار،دانشکده ادبیات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اصغری مقدم، م، وگلک، ن (1384). نقش راهبردی مقابله با ...
 • سراج زاده، حسین . (1374) ."اعتباریابی مقیاسی برای سنجش نگرش ...
 • محمدی فرخ زاد، حمید.(1390). "رابطه گرایشات مذهبی با امیدواری در ...
 • American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental ...
 • Dawood S, Cristofanilli M Infl ammat orybreast cancer: what progress ...
 • Hawks SR, Hull ML, Thalman RL, Richins PM. Review of ...
 • Hounsgaard L, Petersen LK, Pedersen B. Facing possible illness detected ...
 • Koeningh G (2007). Spirituality and depression. Southern edical.2007; 7:737-739. ...
 • Lazarus, R. S., &Folkman, S (1 9 84). Stress , ...
 • The first Internation al Conference on Innovation and Research in ...
 • Leung KK, Chiu TY, Chen CY. The influence of awareness ...
 • McClain CS, Rosenfeld B, Breitbart W (2003). Effect of spiritual ...
 • McClement SE, Chochinov HM. Hope in advanced cancer patients. Eur ...
 • Mueller PS, Plevak DJ, Rummans TA Religious involvement, spirituality, and ...
 • Peacok J R. Poloma M M (1999). Religiosity and life ...
 • Reb AM. Transforming the death sentence: elements of hope in ...
 • Rippentrop AE, Altmaier EM, Burns CP. The relationship of religiosity ...
 • Rosenstile AK, KeefFj (1983).The use of coping strategies in chronic ...
 • Tarakeshwar N, Vanderwerker LC, Paulk E, Pearce MJ, Kasl SV, ...
 • Tsevat J. S p irituality/re ligion and quality of life ...
 • Willener R, Hantikainen V Individual quality of life following radical ...
 • نمایش کامل مراجع