بررسی رابطه خود تمایزیافتگی و سبک تفکر با امید به زندگی در دختران فراری شهرستان شیراز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 665

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARTHUMAN01_156

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه خود تمایزیافتگی و سبک تفکر با امید به زندگی در دختران فراری شهرستان شیراز بود. به این منظور پرسشنامه های خود تمایز یافتگی اسکورون (2003)، سبک تفکر استرنبرگ (1991) و امید به زندگی اسنایدر (1991)، با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 98 نفر از دختران فراری اجرا شد. داده های حاصل با استفاده آمار توصیفی و استنباطی از نوع میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS.16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دختران فراری مؤلفه واکنش پذیری عاطفی با سبک محافظه کار رابطه معکوس و معنی دار و مؤلفه هم آمیختگی با دیگران با سبک محافظه کار رابطه معکوس و معنی دار وجود داشت. و بین بعد هدف مدار با تمایز یافتگی رابطه مثبت و معنی دار و بین بعد گذرگاه با گریز عاطفی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. اما بین هیچ یک از مؤلفه های امید به زندگی با سبک های تفکر رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین مؤلفه های هم آمیختگی با دیگران در جهت مثبت و جایگاه من در جهت معکوس قدرت پیش بینی امید به زندگی را دارد. سبک تفکر قانونگذار در جهت مثبت ،سبک های کل نگر و جزء نگردر جهت معکوس دارای قدرت پیش بینی متغیر امیدواری است.

نویسندگان

بنفشه دوانی زاده

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - احدی، حسن. کا شانی، فرح(1386). ویژگی های شخصیتی دختران ...
 • - ا سترنبرگ، جی. رابرت(1997). سبک های تفکر. ترجمه: اعتمادی ...
 • - سترنبرگ، رابرت، جی.(1996). سبک های یادگیری و شناختی. ترجمه: ...
 • - ا سکیان، پر ستو. چنگیزی، فرهاد(1387). برر سی رابطه ...
 • - اسمیت، دیوید.ام (1994).کیفیت زندگی : رفاه انسانی و عدالت ...
 • - امامی پور، سوزان. سیف، علی اکبر(1382) . بررسی تحولی ...
 • - بهمنی، شایان(1385). بررسی تحلیلی رابطه بین سبک تفکر و ...
 • - بیجاری، هانیه. قنبری، بهرام علی. آقامحمدیان، حمیدرضا. همایی، فاطمه(1388). ...
 • - توانگر مروستی، زهرا (1383) . بررسی تحلیلی رابطه سبک ...
 • The first Inte rnational Conference _ Innovation and Research in ...
 • -حسینی خواه، نجمه(1387). مقایسه خود تمایز یافتگی و شیوه های ...
 • - زرگر، فاطمه. پورکمالی، طاهره. مرادی، اعظم. زرگر، علی(1388). مقای ...
 • - سولسو، رابرت، ال(1991). روانشناسی شناختی _ ترجمه، فرهاد ماهر(1371) ...
 • - طهرانی زاده، مریم. رسول زاده طباطبایی، کاظم. آزاد فلاح، ...
 • - قاسمی، کریم (1372). بررسی رابطه طرز تفکر با افسردگی ...
 • - گلدنبرگ، ایرنه. گلدنبرگ، هربرت(2000). خانواده درمانی. ترجمه: حسین شاهی، ...
 • - میر زمانی، سید محمود. کادوی، روح انگیز. بشارت، محمد ... [مقاله ژورنالی]
 • - نصیری، حبیب‌اله. جوکار، بهرام(1387). معناداری زندگی، امید، رضایت از ...
 • - نوابخش، مهرداد. قائد محمدی، محمد جواد(1386). تاثیر عوامل خانوادگی ...
 • - Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Northvale, ...
 • _ Chesney-Lind, M & Shelden, R. G.(1998). Girls, delinquency, and ...
 • _ Crespi, Tony, D.; Sabatelli, Ronald(1993). Adolescent runaways and family ...
 • _ Demko, Dj.(2003). Gene offers long shot for aging. Age ...
 • - Diener, E.; Suh, E.M.(2000). culture and subjective well-being. Cambridge, ...
 • _ Glade, Aaron Christopher (2005).Dif of p syferentiation, marital satisfaction ...
 • _ Gall, Franciss(2006). The role of differentiatio of self and ...
 • _ Li-Wang , Zhang (2002) the role of thinking styles ...
 • _ Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of ...
 • _ Skowron, Elizabeth A.(2004). Differentiation of Self, Personal Adj ustment, ...
 • The first Inte rnational Conference _ Innovation and Research in ...
 • _ Skowron, Elizabeth A.(2005). Parent Differentiation of Self and Child ...
 • _ Skowron, E. A. & Schmitt T. A .(2003). Assessing ...
 • _ Skowron, E. A., & Platt, L. F. (2005). Differentiation ...
 • - Skowron, Elizabeth A.;Stagle_ Krystal L; Shapirc , Michael D.(2009).A ...
 • Sternberg, R. J.(1 998).Mental se If-govermment, A theory of intellectual ...
 • -Snyder C. R. ; Feldman, D. B. (2005) "Hope and ...
 • - Zabukovec, Vlasta; Kobal, Darja(2004). Relationship between student thinking styles ...
 • نمایش کامل مراجع