بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس و استرس شغلی معلمان شهر اردبیل

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 684

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARTHUMAN01_107

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، کشف رابطه بین سلامت سازمانی و استرس شغلی در دوره اول متوسطه شهر اردبیل می باشد. فرض بر این بود که سلامت سازمانی تأثیر معناداری بر سطح استرس شغلی در بین معلمان خواهد داشت. روش تحقیق، همبستگی توصیفی است. نمونه آماری 127 نفر از بین معلمان دبیرستان دوره اول شهر اردبیل بود که بصورت تصادفی انتخاب شده اند. آنها به دو پرسشنامه استاندارد شده، یکی پرسشنامه سلامت سازمانی و دیگری پرسشنامه استرس شغلی، جواب دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از پارامترهای آمار توصیفی و آزمون های آماری استفاده شد. نتیجه این چنین بدست آمد که بین سلامت سازمانی و استرس شغلی معلمان در اردبیل، در سطح 017/0-= a رابطه معنادار و منفی (511/0-=r) وجود دارد. برای پیش بینی استرس معلمان از بین ابعاد سلامت سازمانی از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتیجه نشان داد که از بین ابعاد سلامت سازمانی، بعد انسجام نهادی دارای بیشترین تاثیر در استرس شغلی معلمان است. به عبارت دیگر هر چه سازمان مدرسه از انسجام بالایی برخوردار باشد به همان میزان از استرس شغلی معلمان می کاهد. و همچنین ابعاد ملاحظه گری و پشتیبانی منابع نمی توانند استرس شغلی معلمان شهر اردبیل را توصیف کنند.

نویسندگان

عزیزه تراز

کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، پردیس البرز، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • [] حیدری، ع. عسکری، گ. ساعدی، سارا. گرجیان، ی، (1391)، ...
 • صغرنژاد، فرید، سالاری فر، علی اصغر، هادیان، محمد حسین، ولی ...
 • جاهد، حسینعلی، (1384)، سلامت سازمانی، تهران: ماهنامه تدبیر، شماره .159 ...
 • حبیبی، مجتبی، بشارت، محمد علی و فدایی، زهرا، (1386)، هنجاریابی ... [مقاله ژورنالی]
 • دلاور، علی، (1391)، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی ...
 • [ء] رمضانی نژاد، رحیم، (1380)، بررسی و مقایسه رفتار حمایتی ...
 • رنجدوست و میرزایی، (1391)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و ...
 • عباس پور، عباس، (1387)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها ...
 • قدسی، احقر، 1386)، بررسی نقش جو سازمانی مدرسه در استرس ...
 • گرینبرگ، جرالد، (1387)، کنترل فشار روانی، مترجمان: خدارحیمی، سیامک، دهقانی، ...
 • مظلومی, پریسا، (1389)، رابطه بین سبک رهبری تحولی مدیران و ...
 • هوی، میسکل، (1387)، مدیریت آموزشی (تئوری، تحقیق و عمل)، ترجمه ...
 • Allison, M. G. (2007). Identifying the Types of Student and ...
 • Arikan, E. (2011). The Effect of organizational health on job ...
 • Antoniou, A. S., Polychroni, F. and Vlachakis, A. N. (2006). ...
 • Bryk, A. S, Harding, H, & Greenberg, S. (2012). Contextual ...
 • Cox, T. (1989). The nature and measuremet of stress, Ergonomics. ...
 • Collie, Rebecca J., Shapka, Jennifer D., and Perry, Nancy _ ...
 • Eres, F., Atanasoska, T. (2011). Occupational stress of teachers: A ...
 • Goswami, Kakali, Talukdar, Rita Rani. (2013). Relation between Emotional Intelligence ...
 • The first Internation al Conference on Innovation and Research in ...
 • Gul (2007). The relationships between organizational health and performance, Karamanoglu ...
 • Hughes, J. C. (2006). Teacher stress, teach er-efficacy, and standardized ...
 • Hoy, W, Tarter, K, Koltkamp, J, & Robert, B. (2004). ...
 • Hoy, W. K., Feldman, J. A. (1987). Organizational health: the ...
 • Hargreaves, G. (1999). Do not be stress, cev: A. C. ...
 • Kyriacou, C. & Sutcliff, J. (1978). Teacher Stres, Prevalence, _ ...
 • Kyriacou, C. (2000). Teacher strese Direction for.future research, Educational Review. ...
 • Kokkinos, C. _ (2007). Job stressors, personality and burnout in ...
 • Millward, L. (2005). Understanding occupational and organizational psychology, Thousand oaks, ...
 • Mahfood V. W., Pollock, W. & Longmire, D. (2012). Leave ...
 • Nanda, B. U. & Narayan, B. S. (2010). Organizational health, ...
 • Pretorius, S. & de Villiers, E. (2009). Educators perceptions of ...
 • Pithers, R. T. (1995). Teacher stres research: Problems and progress, ...
 • Ramdass, M. & Gowrie, G. (2014). Dimensions of school organizational ...
 • Savas, Ahmet cezmi., Toprak, Mustafa. (2013). Mediation Effect of Job ...
 • Sen. K. (2008). Relationship between Job Satisfaction and job stress ...
 • Smith, P. A. (2002). The organizational Health of High Schools ...
 • نمایش کامل مراجع