بررسی عوامل موثر بر ریسک زنجیره تأمین با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه شرکت چرخشگر تبریز)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 880

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RIEEM02_006

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت ریسک در زنجیره تأمین 1، بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ریسک در یک سازمان از درجه اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار میباشد. بدین منظور میتوان با دستهبندی انواع ریسکها و سپس بررسی عوامل تأثیرگذار بر آنها بهطور دقیقترآنها را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر ایجاد ریسک در زنجیره تأمین در شرکت چرخشگر تبریز بهعنوان مطالعه موردی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 2 و از نوع همبستگی 3 بوده است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 4 در مجموع 272 برآورد گردیده است. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده وبرای تعیین روایی و پایایی آن از روش روایی محتوایی 5 و ضریب آلفایکرونباخ 6 استفاده شده است. در راستای تحلیل دادهها ابتدااز آزمون کولموگرف - اسمیرنوف 7 استفاده شده تا بر این اساس نرمال بودن دادهها مورد قضاوت قرار گیرد. سپس برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیههای مربوطه روش مدلیابی معادلات ساختاری 8 مورد استفاده قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان داد که مهمترین انواع ریسکها به ریسکهای مشتری، تأمینکننده، توزیع و ریسک تولید مرتبط میباشد

کلیدواژه ها:

ریسک تولید ، ریسک مشتری ، ریسک توزیع ، ریسک تأمینکننده و معادلات ساختاری

نویسندگان

محمدرضا غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

احمد صادقی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :