لزوم تشکیل و سازماندهی یک سیستم کنترلی جهت مدیریت مواد زائد جامد ناشی از زلزله در عملیات پس از وقوع آن

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,629

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANSAFETY01_063

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1386

چکیده مقاله:

در کشور ما ایران ،که بسیاری از بلایای طبیعی در آن بوقوع می پیوندد، نادیده گرفتن مسائل مربوط به از بین بردن آثار و زباله های باقیمانده در آن، شرایط زندگی را برای ساکنان دشوار می سازد. بلایای مختلف آوارهای مختلفی برجای می گذارند که محل وقوع حادثه نیز تاثیر بسیاری در نوع مواد پسماند دارد. تأثیر حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله بر سلامت جمعیت آسیب دیده از جمله مهمترین تبعات منفی اینگونه سوانح بشمار م یآید. از آنجا که ایران از جمله ده کشور سانحه خیز جهان بشمار م یرود لذا توجه به روشهای کاهش تبعات و اثرات این سوانح در کشور از ضروریات است. از مهمترین اثرات سوانحی نظیر زلزله ، حجم وسیع مواد زائد بجا مانده از آن می باشد. زلزله دارای درجات مختلفی از شدت و ضعف است واین درجات مختلف میتواند ضایعات متفاوتی بدنبال داشته باشدکه به نوبه خوددر( بلندمدت و یا کوتاه مدت) رفع ضایعات را می طلبد. بقایای باقیمانده از شدیدترین آنها ممکن است آنچنان گسترده و زیاد باشد که تمام راه حلهای مدیریتی مواد زائد را عملاً ناتوان کرده و جوامع را مجبور به استفاده از راه حلهایی نماید که در شرایط عادی قابل قبول نیستند. یکی از وظایف عمده ساماندهی مدیریت بعد از وقوع زلزله، بینش عمیق و موشکافانه به شرایط بهداشتی بازماندگان است. آنها که از زلزله جان سالم بدر برده اند ممکن است دارای روحیه ای بسیار ناپایدار باشند. به بهداشت فردی بی توجه می شوند، زباله های بازمانده از موادغذایی را در گوشه و کنار ریخته و موجب تجمع حشرات، سوسری، موش و ... می شوند. هجوم این حیوانات به اماکن مسکونی خود موجب بیماریهای همه گیر خواهد شد. لذا یکی از وظایف عمده مدیریت ساماندهی بعد از وقوع هر زلزله، تشکیل ستاد ساماندهی زباله و ضایعات است. از اینرو در پژوهش حاضر، لزوم تشکیل یک سیستم کنترلی جهت مدیریت مواد زائد جامد ناشی از زلزله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نهایت سازماندهی این سیستم با اقتباس از طرح برنامه ریزی کاهش خطر آژانس فدرال مدیریت اضطراری آمریکا پیشنهاد شده است.

نویسندگان

سعید بشیری

تهران ، دانشکده حفاظت و بهداشت کار

مژگان فراهانی

تهران ، دانشکده حفاظت و بهداشت کار

مصطفی جعفری کجور

تهران ، دانشکده حفاظت و بهداشت کار